DONJI VIDOVEC Hrvatska

Partnerski sastanak sazvala je voditeljica projekta Evo me! UP 02.1.1.05.0113 Marijana Breški, a održan je 25.11.2020. u online obliku. Raspravljano je o mnogim pozitivnim rezultatima projekta. Svi ciljevi projekta uspješno su postig...

Više...