DONJI VIDOVEC Hrvatska

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" br. 25/13 i 85/15) i članka 45. Statuta Općine Donji Vidovec („Službeni glasnik Međimurske županije“ 6/21) općinska načelnica Općine Donji Vidove...

Više...