Rade Končara 9, Donji Vidovec
Tel: 040/615-105; Fax: 040/615-105

Anketa

Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko


Rezultati

Općinski NačelnikJOSIP MATULIN, općinski načelnik, tel: 098 818 413

ŽELJKO DOLENEC, zamjenik općinskog načelnika - podnio ostavkuOdluke


ikona
Odluka o izradi I. izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja poduzetničke zone - JUG Donji Vidovec    učitano:  23.7.2020.  

dividerikona
ODLUKA načelnika o dodjeli sredstava za kapitalna ulaganja udruga 2020    učitano:  17.7.2020.  

dividerikona
ODLUKA načelnika o dodjeli sredstava za programe i projekte udruga 2020    učitano:  17.7.2020.  

dividerikona
Odluka o dodjeli jednokratne novčane pomoći za novorođeno djete    učitano:  4.6.2020.  

dividerikona
Odluka o načinu raspodjele sredstava udrugama u 2020.    učitano:  16.3.2020.  

dividerikona
Odluka o načinu raspodjele sredstava iz proračuna Općine za financiranje kapitalnih ulaganja udruga na području sporta u 2020.    učitano:  16.3.2020.  

dividerikona
Godišnji plan natječaja    učitano:  16.3.2020.  

dividerikona
Plan_nabave_Opcine_Donji_Vidovec_za_2020._godinu    učitano:  14.1.2020.  

dividerikona
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka    učitano:  28.12.2019.  

dividerikona
Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka    učitano:  28.12.2019.  

dividerikona
Procedura_naplate_prihoda_Opcine_2019    učitano:  28.12.2019.  

dividerikona
Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasnistvu Općine    učitano:  28.12.2019.  

dividerikona
Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka    učitano:  28.12.2019.  

dividerikona
Procedura_od_zaprimanja_do_placanja_racuna_2018    učitano:  28.12.2019.  

dividerikona
ODLUKA- kontrola plodnosti tla    učitano:  29.11.2019.  

dividerikona
Odluka o usvajanju Plana zaštite od požara    učitano:  12.6.2019.  

dividerikona
Procjena-ugroženosti-Požar    učitano:  12.6.2019.  

dividerikona
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja 2018    učitano:  12.6.2019.  

dividerikona
Izvjesce o izvrsenju Programa odrzavanja kom. infra. za 2018.    učitano:  12.6.2019.  

dividerikona
4. c Bilješke uz godišnje izvršenje proračuna 2018    učitano:  12.6.2019.  

dividerikona
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine za 2018. godinu    učitano:  12.6.2019.  

dividerikona
Izvjesce o izvrsenju Programa gradnje objekata i uredaja kom. infra. za 2018.    učitano:  12.6.2019.  

dividerikona
Izvršenje plana razvojnih programa za 2018. godinu    učitano:  12.6.2019.  

dividerikona
Odluka o visini troškova i načinu njihova korištenja    učitano:  4.6.2019.  

dividerikona
Odluka o zabrani spaljivanja otpada    učitano:  13.5.2019.  

dividerikona
10:25 - ODLUKA o neodržavanju izbora članova vijeća i predstavnika romske nacionalne manjine u Donjem Vidovcu    učitano:  16.4.2019.  

dividerikona
Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama    učitano:  31.3.2019.  

dividerikona
Prijedlog Odluke o načinu raspoređivanja sredstava u 2019. godini za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine D    učitano:  31.3.2019.  

dividerikona
Izvještaj GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog o radu – gospodarenju otpadom na području Općine Donji Vidovec za 2018. godinu    učitano:  31.3.2019.  

dividerikona
Izvješće Općinskog načelnika o provedbi plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine na području Općine Donji Vidovec za 2018    učitano:  31.3.2019.  

dividerikona
Pravilnik o unutarnjem redu JUO    učitano:  19.7.2018.  

dividerikona
Plan prijema    učitano:  19.7.2018.  

dividerikona
01 - Odluka o načinu raspodjele sredstava udrugama u 2017    učitano:  14.3.2018.  

dividerikona
02 - Godišnji plan natječaja    učitano:  14.3.2018.  

dividerikona
Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća općinskog načelnika    učitano:  13.3.2018.  

dividerikona
01 - Odluka Načelnika o načinu raspodjele sredstava udrugama u 2017.    učitano:  26.1.2018.  

dividerikona
Odluku o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja mješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Donji Vidovec    učitano:  4.1.2018.  

dividerikona
Odluka i PLA-GOT-2-plan gospodarenja otpadom Opcine D. Vidovec 2017-2022 - konacno    učitano:  19.12.2017.  

dividerikona
Odluka - Kontrola plodnosti tla    učitano:  5.10.2017.  

dividerikona
ODLUKA NAČELNIKA O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI ZA UREĐENJE DOMA KULTURE    učitano:  29.9.2016. 10:39:23  

dividerikona
Odluka Načelnika o početku bagatelne nabave    učitano:  22.9.2016. 15:36:52  

dividerikona
ODLUKA O IZBORU KANDIDATA/KANDIDATKINJE ZA PRIJEM U SLUŽBU U JUO OPĆINE DONJI VIDOVEC NA RADNO MJESTO KOMUNALNOG REDARA    učitano:  15.9.2016. 14:01:48  

dividerikona
ODLUKA O RASPISIVANJU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR    učitano:  2.8.2016. 12:27:03  

dividerikona
ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA PRIJEM U SLUŽBU U JUO OPĆINE DONJI VIDOVEC ZA KOMUNALNOG REDARA    učitano:  29.7.2016. 11:38:50  

dividerikona
ODLUKA NAČELNIKA O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNO MJESTO KOMUNALNOG REDARA    učitano:  26.7.2016. 11:41:21  

dividerikona
Odluka Načelnika o dodjeli sredstava za programe udruga u 2016.    učitano:  5.7.2016. 9:38:21  

divider

Raspored misa

divider
Ponedjeljak 17.30 za + Mariju Kuzmić II. spro.

Utorak 8.00 slobodno

Srijeda 17.30 slobodno 

Četvrtak oko 11.00 za + Blaža Horvat  god. 

Petak 17.30 za + Lukša Alojzija god. 

Subota
8.00 za + Antuna Nemet + rod.i braću Nemet, Kedmnec  


Nedjelja 9.00 za + Katarinu god. i Gabrijela Hošnjak, Franju, Karainu, Stjepana Matulin (Prva sveta pričest)