Rade Končara 9, Donji Vidovec
Tel: 040/615-105; Fax: 040/615-105

Anketa

Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko


Rezultati
Važni dokumenti Proračun Izvješća Odluke Ugovori Natječaji Javna nabava Pravo na pristup informacijama Sjednice i odluke Općinskog Vijeća Izbori za predstavnička tijela

Dokumenti iz vijestiikona
15.9.2020.  Polugodišnji izvještaj o izvršenju prorač...   
dividerikona
15.9.2020.  Polugodišnji izvještaj o izvršenju Prorač...   
dividerikona
15.9.2020.  Polugodišnje izvješće općinskog nač...   
dividerikona
15.9.2020.  Izvršenje plana razvojnih programa 30.6.2020   
dividerikona
15.9.2020.  Izvršenje plana razvojnih programa 30.6.2020   
dividerikona
3.9.2020.  Komunalna infrastruktura - Javna rasvjeta   
dividerikona
3.9.2020.  Odluka o zajedničkom obavljanju komunalnih djelatnosti   
dividerikona
3.9.2020.  Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastruk...   
dividerikona
3.9.2020.  Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastruk...   
dividerikona
3.9.2020.  Program održavanje komunalne infrastrukture 2020   
dividerikona
3.9.2020.  Program održavanje komunalne infrastrukture   
dividerikona
3.9.2020.  Vrijednost boda komunalne naknade za 2019. godinu   
dividerikona
3.9.2020.  Odluka o usvajanju Strategije upravljanja imovinom   
dividerikona
3.9.2020.  Komunalna infrastruktura - Javne zelene površine   
dividerikona
3.9.2020.  Komunalna infrastruktura -Javna parkirališta   
dividerikona
3.9.2020.  Komunalna infrastruktura - Groblja i krematoriji   
dividerikona
3.9.2020.  Komunalna infrastruktura - Nerazvrstane ceste   
dividerikona
3.9.2020.  Odluka o davanju suglasnosti na opće uvijete isporuke u...   
dividerikona
3.9.2020.  Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekat...   
dividerikona
3.9.2020.  Komunalna infrastruktura - Građevine i uređaji jav...   
dividerikona
3.9.2020.  Odluka o povjeravanju obavljanja komunalih djelatnosti   
dividerikona
3.9.2020.  Izvješće o izvršenju Programa održavanja...   
dividerikona
3.9.2020.  Odluka o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke us...   
dividerikona
3.9.2020.  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi   
dividerikona
3.9.2020.  Odluka o komunalnoj naknadi Općine Donji Vidovec   
dividerikona
3.9.2020.  Odluka o komunalnom doprinosu   
dividerikona
3.9.2020.  Odluka o nacinu pružanja javnih usluga prikupljanja mje...   
dividerikona
3.9.2020.  Odluka o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade...   
dividerikona
28.8.2020.  Odluka stožera   
dividerikona
26.8.2020.  Odgoda/neodržavanje manifestacija   
dividerikona
14.8.2020.  2. izmjene i dopune Proračuna Općine Donji Vidovec...   
dividerikona
14.8.2020.  Odluka o izmjeni i dopune Odluke o dugoročnom kreditno...   
dividerikona
23.7.2020.  OBAVIJEST o izradi I ID DPU PZ Jug D.Vidovec 2020.   
dividerikona
23.7.2020.  Odluka o izradi I. izmjena i dopuna detaljnog plana uređ...   
dividerikona
20.7.2020.  Priznanje   
dividerikona
17.7.2020.  ODLUKA načelnika o dodjeli sredstava za kapitalna ulaga...   
dividerikona
17.7.2020.  ODLUKA načelnika o dodjeli sredstava za programe i proj...   
dividerikona
14.7.2020.  Obavijest o usluzi pražnjenja septičkih   
dividerikona
14.7.2020.  Odluka - organiziranje okupljanja   
dividerikona
14.7.2020.  Odluka - maske   
dividerikona
9.6.2020.  Javni poziv zainteresiranim kandidatima za podnošenje p...   
dividerikona
8.6.2020.  1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Donji Vidovec...   
dividerikona
8.6.2020.  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju prora...   
dividerikona
8.6.2020.  Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna...   
dividerikona
4.6.2020.  Odluka o dodjeli jednokratne novčane pomoći za nov...   
dividerikona
4.6.2020.  Udri po pedali letak   
dividerikona
3.6.2020.  Obavijest - izbori   
dividerikona
3.6.2020.  Objava biračima   
dividerikona
3.6.2020.  Jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijet...   
dividerikona
21.5.2020.  upisi_jesen_2020_20.5.2020   
dividerikona
27.4.2020.  Izgled Interpretacijskog centra nako završetka   
dividerikona
27.4.2020.  Tlocrt prizemlja, galerije i kata   
dividerikona
27.4.2020.  Interpretacijski centar - pročelja   
dividerikona
27.4.2020.  Situacija Interpretacijskog centra   
dividerikona
27.4.2020.  Tekstualni dio opisa   
dividerikona
27.4.2020.  pročelja Interpretacijskog centra   
dividerikona
23.4.2020.  Poziv JV Donji Vidovec   
dividerikona
16.4.2020.  Obavijest za medije-dostava očitanja_najnovije   
dividerikona
9.4.2020.  Upute za registraciju OPG-a   
dividerikona
9.4.2020.  Obavijest   
dividerikona
1.4.2020.  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zabrani napuštan...   
dividerikona
21.3.2020.  Odluka - sprovodi   
dividerikona
21.3.2020.  Odluka - sklapanje braka   
dividerikona
21.3.2020.  Odluka - dječja igrališta   
dividerikona
19.3.2020.  Odluka - mjere ograničavanja društvenih okupljanja...   
dividerikona
19.3.2020.  Odluka - privremena zabrana prelaska preko graničnih pr...   
dividerikona
16.3.2020.  Odluka o mjerama sprječavanja širenja virusa COVID...   
dividerikona
13.3.2020.  Odgoda svih okupljanja   
dividerikona
11.3.2020.  1_Odluka o skupovima   
dividerikona
11.3.2020.  Odluka i obrazac   
dividerikona
19.2.2020.  POZIV_Redea Poljoprivredna konferencija   
dividerikona
14.2.2020.  Financijski izvještaji za 2019. godinu   
dividerikona
14.2.2020.  Financijski izvještaji - BILJEŠKE 2019   
dividerikona
14.2.2020.  Financijski izvještaji - OBAVEZNE BILJEŠKE UZ BILA...   
dividerikona
12.2.2020.  Maškare pozivnica i prijavnica   
dividerikona
17.1.2020.  Obavijest - pozivni natječaj   
dividerikona
9.1.2020.  Izvješće o nepravilnostima za razdoblje od 01.01.2...   
dividerikona
9.1.2020.  01.01.-30.06.2019 Polugodišnje izvješće o rad...   
dividerikona
7.1.2020.  Plakat-Izobrazba pesticidi   
dividerikona
29.12.2019.  Proračun Općine Donji Vidovec za 2020. godinu s pr...   
dividerikona
29.12.2019.  Odluka o izvršavanju Proračuna za 2020. godinu   
dividerikona
29.12.2019.  Plan razvojnih programa   
dividerikona
29.12.2019.  Vodič za građane uz Proračun za 2020. - Op...   
dividerikona
28.12.2019.  Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka   
dividerikona
28.12.2019.  Procedura_naplate_prihoda_Opcine_2019   
dividerikona
28.12.2019.  Procedura_od_zaprimanja_do_placanja_racuna_2018   
dividerikona
28.12.2019.  Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka...   
dividerikona
28.12.2019.  Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasnist...   
dividerikona
28.12.2019.  Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka   
dividerikona
29.11.2019.  ODLUKA- kontrola plodnosti tla   
dividerikona
23.11.2019.  Objava biračima   
dividerikona
6.11.2019.  Natječaj - Dječji vrtić Klinčec   
dividerikona
16.10.2019.  Ponovljeni poziv   
dividerikona
22.8.2019.  Obaveza uništavanja ambrozije   
dividerikona
8.7.2019.  Prijavnica_EVO ME_žene   
dividerikona
8.7.2019.  Natječaj_gerontodomaćice_04.07.2019.   
dividerikona
18.6.2019.  Pokrenuto e-savjetovanje za Poziv na dostavu projektnih prij...   
dividerikona
12.6.2019.  Odluka o usvajanju Plana zaštite od požara   
dividerikona
12.6.2019.  Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja 2018   
dividerikona
12.6.2019.  Izvjesce o izvrsenju Programa odrzavanja kom. infra. za 2018...   
dividerikona
12.6.2019.  Izvjesce o izvrsenju Programa gradnje objekata i uredaja kom...   
dividerikona
12.6.2019.  4. c Bilješke uz godišnje izvršenje prora...   
dividerikona
12.6.2019.  Procjena-ugroženosti-Požar   
dividerikona
12.6.2019.  Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna...   
dividerikona
12.6.2019.  Izvršenje plana razvojnih programa za 2018. godinu   
dividerikona
4.6.2019.  Odluka o visini troškova i načinu njihova kori#...   
dividerikona
13.5.2019.  Odluka o zabrani spaljivanja otpada   
dividerikona
29.4.2019.  JAVNA OBAVIJEST - LD Patka   
dividerikona
16.4.2019.  10:25 - ODLUKA o neodržavanju izbora članova vije&...   
dividerikona
5.4.2019.  Obavijest o dežurstvu OIP DV   
dividerikona
4.4.2019.  Objava biračima - izbori za članove vijeća na...   
dividerikona
31.3.2019.  Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja ku...   
dividerikona
31.3.2019.  Prijedlog Odluke o načinu raspoređivanja sredstava...   
dividerikona
31.3.2019.  Izvještaj GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog o radu – gosp...   
dividerikona
31.3.2019.  Izvješće Općinskog načelnika o provedbi ...   
dividerikona
28.3.2019.  Odluka_o_uvjetima_i_nacinu_drzanja_kucnih_ljubimaca   
dividerikona
28.3.2019.  OBJAVA BIRAČIMA   
dividerikona
12.3.2019.  Plakat 2019. Općina Donji Vidovec   
dividerikona
15.2.2019.  Financijski izvještaji - OBAVEZNE BILJEŠKE UZ BIL...   
dividerikona
15.2.2019.  Financijski izvještaji - BILJEŠKE 2018   
dividerikona
15.2.2019.  Financijski izvještaji - Proračun 2018 Donji Vidov...   
dividerikona
30.1.2019.  Noć muzeja   
dividerikona
17.12.2018.  Poziv za 13 sjednicu OV   
dividerikona
30.11.2018.  Vrijednost boda komunalne naknade za 2019. godinu   
dividerikona
8.11.2018.  Vidovec   
dividerikona
22.10.2018.  Odluka o raspisivanju natječaja   
dividerikona
22.10.2018.  Popis_poslova_i_podaci_o_placi_procelnika   
dividerikona
22.10.2018.  Natječaj za imenovanje pročelnika   
dividerikona
18.10.2018.  III Plakat D Vidovec   
dividerikona
27.9.2018.  ZA UMRIJET OD SMIJEHA   
dividerikona
18.9.2018.  pozivnica-zlatari_FINAL   
dividerikona
17.9.2018.  Obavijest za drugi krug potpisivanja ugovora o priključ...   
dividerikona
6.9.2018.  Obavijest o potpisivanju ugovora za kanalizaciju - Međi...   
dividerikona
5.9.2018.  11. memorijal Dragutin Cenko   
dividerikona
28.8.2018.  Hrvatski Crveni križ   
dividerikona
20.8.2018.  Poziv Dani zlata i starih zanata   
dividerikona
20.8.2018.  Prijavnica Dani zlata i starih zanata   
dividerikona
3.8.2018.  OBAVEZA UNIŠTAVANJA AMBROZIJE   
dividerikona
3.8.2018.  PLAKAT_Obavijest o pocetku postupka za prikljucenje DONJI VI...   
dividerikona
13.7.2018.  2018-07 Natječaj za zapošljavanje   
dividerikona
13.7.2018.  Projekt Evo me   
dividerikona
13.7.2018.  Prijavnica_EVO ME_žene   
dividerikona
19.6.2018.  Letak - komarci_verzija   
dividerikona
19.6.2018.  Plakat - komarci   
dividerikona
19.6.2018.  Letak komarci - HUDDD - Opce, posebne i protuepidemijske mje...   
dividerikona
24.5.2018.  Obavijest o uvidu poljop. zemljište   
dividerikona
24.5.2018.  DV_tablica_Programa_za_uvid   
dividerikona
30.4.2018.  UPISI U DJEČJI VRTIĆ   
dividerikona
23.4.2018.  zrinski kotlić   
dividerikona
14.3.2018.  01 - Odluka o načinu raspodjele sredstava udrugama u 20...   
dividerikona
13.3.2018.  Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg izvješ...   
dividerikona
26.2.2018.  Poziv na prezentaciju   
dividerikona
23.2.2018.  Kazališna predstava „Čehontijada“   
dividerikona
15.2.2018.  Financijski izvještaji - Bilješke   
dividerikona
15.2.2018.  Financijski izvještaji Općine Donji Vidovec za raz...   
dividerikona
30.1.2018.  Info telefon za starije osobe   
dividerikona
26.1.2018.  01 - Odluka Načelnika o načinu raspodjele sredstav...   
dividerikona
4.1.2018.  Odluku o načinu pružanja javnih usluga prikupljanj...   
dividerikona
19.12.2017.  Odluka i PLA-GOT-2-plan gospodarenja otpadom Opcine D. Vidov...   
dividerikona
15.12.2017.  eu_flag_europe_for_citizens_co_funded_en_rgb_right__30.11.20...   
dividerikona
8.12.2017.  EGYE2016_17_FINALREPORT_fin_eng   
dividerikona
8.12.2017.  EGYE2016_17_Beszqmolo_fin2   
dividerikona
5.10.2017.  Odluka - Kontrola plodnosti tla   
dividerikona
3.10.2017.  PLA-GOT-2-plan gospodarenja otpadom Općine D. Vidovec v...   
dividerikona
3.10.2017.  POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU MISLJENJA DONJI VIDOVEC   
dividerikona
1.9.2017.  Obrazac poreza na nekretnine   
dividerikona
28.7.2017.  Demonstracije ispiranja zlata   
dividerikona
14.7.2017.  Konačno financijsko izvješće   
dividerikona
6.7.2017.  Obrazac DV-azbest   
dividerikona
9.6.2017.  Poziv na Konstituirajuću Sjednicu   
dividerikona
29.5.2017.  Prijava elementarna nepogoda   
dividerikona
29.5.2017.  IZJAVA elementarna nepogoda   
dividerikona
26.5.2017.  Konačni rezultati izbora - Općinsko Vijeće   
dividerikona
26.5.2017.  Konačni rezultati izbora - Načelnik   
dividerikona
21.5.2017.  Rezultati izbora za članove Općinskog vijeća ...   
dividerikona
21.5.2017.  Rezultati izbora za Općinskog načelnika Općin...   
dividerikona
10.5.2017.  Upisi u dječji vrtić   
dividerikona
5.5.2017.  Pravovaljana kandidatura i zbirna lista kandidatora - na...   
dividerikona
5.5.2017.  Pravovaljane kandidacijske liste i zbirna lista za OV Op...   
dividerikona
4.5.2017.  Rješenje o određivanju biračkih mjesta Op...   
dividerikona
7.4.2017.  Obavijest o javnom uvidu i raspravi za gospodarsku jedinicu ...   
dividerikona
31.3.2017.  Obavijest o lzdavanju uvjerenja iz kaznenih evidencija za ka...   
dividerikona
27.3.2017.  Obavijest za objavu u lokalnom tisku   
dividerikona
12.1.2017.  Izvješće o nepravilnostima za razdoblje od 01.01.2...   
dividerikona
29.9.2016.  ODLUKA NAČELNIKA O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE BAGA...   
dividerikona
22.9.2016.  Odluka Načelnika o početku bagatelne nabave   
dividerikona
22.9.2016.  Odluka Načelnika o početku nabave bagatelne nabave...   
dividerikona
15.9.2016.  ODLUKA O IZBORU KANDIDATA/KANDIDATKINJE ZA PRIJEM U SLUŽ...   
dividerikona
31.8.2016.  SUZBIJANJE AMBROZIJE   
dividerikona
31.8.2016.  RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA   
dividerikona
10.8.2016.  OBAVIJEST O PRAVNIM I DRUGIM IZVORIMA ZA PRIPREMANJE KANDIDA...   
dividerikona
10.8.2016.  OPIS POSLOVA I PODATAKA O PLAĆI RADNOG MJESTA SLUŽ...   
dividerikona
4.8.2016.  DANI OTVORENIH VRATA MAŽORETKINJA KOTORIBE   
dividerikona
2.8.2016.  ODLUKA O RASPISIVANJU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA ZASTUPNIKE U H...   
dividerikona
29.7.2016.  ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA PRIJEM U SLUŽBU...   
dividerikona
26.7.2016.  ODLUKA NAČELNIKA O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJ...   
dividerikona
12.7.2016.  IZVJEŠĆE O NEPRAVILNOSTIMA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2...   
dividerikona
5.7.2016.  Odluka Načelnika o dodjeli sredstava za programe udruga...   
dividerikona
23.5.2016.  Obavijest o prijavi štete od elementarne nepogode - mra...   
dividerikona
23.5.2016.  EVIDENCIJA SVIH SKLOPLJENIH UGOVORA U 2015.   
divider

Raspored misa

divider
Ponedjeljak 17.30 za + Mariju Kuzmić II. spro.

Utorak 8.00 slobodno

Srijeda 17.30 slobodno 

Četvrtak oko 11.00 za + Blaža Horvat  god. 

Petak 17.30 za + Lukša Alojzija god. 

Subota
8.00 za + Antuna Nemet + rod.i braću Nemet, Kedmnec  


Nedjelja 9.00 za + Katarinu god. i Gabrijela Hošnjak, Franju, Karainu, Stjepana Matulin (Prva sveta pričest)