Rade Končara 9, Donji Vidovec
Tel: 040/615-105; Fax: 040/615-105

Anketa

Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko


Rezultati

Dokumenti iz vijesti

Dokumenti iz vijesti Izvješća Odluke Ugovori Natječaji Javna nabava Pravo na pristup informacijama Sjednice Općinskog Vijeća Izbori za predstavnička tijela


ikona
4.1.2018.  Odluku o načinu pružanja javnih usluga prikupljanj...   
dividerikona
19.12.2017.  Odluka i PLA-GOT-2-plan gospodarenja otpadom Opcine D. Vidov...   
dividerikona
15.12.2017.  eu_flag_europe_for_citizens_co_funded_en_rgb_right__30.11.20...   
dividerikona
8.12.2017.  EGYE2016_17_FINALREPORT_fin_eng   
dividerikona
8.12.2017.  EGYE2016_17_Beszqmolo_fin2   
dividerikona
5.10.2017.  Odluka - Kontrola plodnosti tla   
dividerikona
3.10.2017.  PLA-GOT-2-plan gospodarenja otpadom Općine D. Vidovec v...   
dividerikona
3.10.2017.  POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU MISLJENJA DONJI VIDOVEC   
dividerikona
1.9.2017.  Obrazac poreza na nekretnine   
dividerikona
28.7.2017.  Demonstracije ispiranja zlata   
dividerikona
14.7.2017.  Konačno financijsko izvješće   
dividerikona
6.7.2017.  Obrazac DV-azbest   
dividerikona
9.6.2017.  Poziv na Konstituirajuću Sjednicu   
dividerikona
29.5.2017.  Prijava elementarna nepogoda   
dividerikona
29.5.2017.  IZJAVA elementarna nepogoda   
dividerikona
26.5.2017.  Konačni rezultati izbora - Općinsko Vijeće   
dividerikona
26.5.2017.  Konačni rezultati izbora - Načelnik   
dividerikona
21.5.2017.  Rezultati izbora za članove Općinskog vijeća ...   
dividerikona
21.5.2017.  Rezultati izbora za Općinskog načelnika Općin...   
dividerikona
10.5.2017.  Upisi u dječji vrtić   
dividerikona
5.5.2017.  Pravovaljana kandidatura i zbirna lista kandidatora - na...   
dividerikona
5.5.2017.  Pravovaljane kandidacijske liste i zbirna lista za OV Op...   
dividerikona
4.5.2017.  Rješenje o određivanju biračkih mjesta Op...   
dividerikona
7.4.2017.  Obavijest o javnom uvidu i raspravi za gospodarsku jedinicu ...   
dividerikona
31.3.2017.  Obavijest o lzdavanju uvjerenja iz kaznenih evidencija za ka...   
dividerikona
27.3.2017.  Obavijest za objavu u lokalnom tisku   
dividerikona
12.1.2017.  Izvješće o nepravilnostima za razdoblje od 01.01.2...   
dividerikona
29.9.2016.  ODLUKA NAČELNIKA O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE BAGA...   
dividerikona
22.9.2016.  Odluka Načelnika o početku bagatelne nabave   
dividerikona
22.9.2016.  Odluka Načelnika o početku nabave bagatelne nabave...   
dividerikona
15.9.2016.  ODLUKA O IZBORU KANDIDATA/KANDIDATKINJE ZA PRIJEM U SLUŽ...   
dividerikona
31.8.2016.  SUZBIJANJE AMBROZIJE   
dividerikona
31.8.2016.  RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA   
dividerikona
10.8.2016.  OBAVIJEST O PRAVNIM I DRUGIM IZVORIMA ZA PRIPREMANJE KANDIDA...   
dividerikona
10.8.2016.  OPIS POSLOVA I PODATAKA O PLAĆI RADNOG MJESTA SLUŽ...   
dividerikona
4.8.2016.  DANI OTVORENIH VRATA MAŽORETKINJA KOTORIBE   
dividerikona
2.8.2016.  ODLUKA O RASPISIVANJU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA ZASTUPNIKE U H...   
dividerikona
29.7.2016.  ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA PRIJEM U SLUŽBU...   
dividerikona
26.7.2016.  ODLUKA NAČELNIKA O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJ...   
dividerikona
12.7.2016.  IZVJEŠĆE O NEPRAVILNOSTIMA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2...   
dividerikona
5.7.2016.  Odluka Načelnika o dodjeli sredstava za programe udruga...   
dividerikona
23.5.2016.  Obavijest o prijavi štete od elementarne nepogode - mra...   
dividerikona
23.5.2016.  EVIDENCIJA SVIH SKLOPLJENIH UGOVORA U 2015.   
divider

Raspored misa

divider