Rade Končara 9, Donji Vidovec
Tel: 040/615-105; Fax: 040/615-105

Anketa

Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko


Rezultati
Važni dokumenti Proračun Izvješća Odluke Ugovori Natječaji Javna nabava Pravo na pristup informacijama Komunalno gospodarstvo Sjednice i odluke Općinskog Vijeća Izbori za predstavnička tijela

Komunalno gospodarstvo
ikona
3.9.2020.  Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i ure...   
dividerikona
3.9.2020.  Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne...   
dividerikona
3.9.2020.  Odluka o davanju suglasnosti na opće uvijete isporuke usluga ukop...   
dividerikona
3.9.2020.  Odluka o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluga obavl...   
dividerikona
3.9.2020.  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi   
dividerikona
3.9.2020.  Odluka o komunalnoj naknadi Općine Donji Vidovec   
dividerikona
3.9.2020.  Odluka o komunalnom doprinosu   
dividerikona
3.9.2020.  Odluka o nacinu pružanja javnih usluga prikupljanja mješovit...   
dividerikona
3.9.2020.  Odluka o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade   
dividerikona
3.9.2020.  Odluka o povjeravanju obavljanja komunalih djelatnosti   
dividerikona
3.9.2020.  Odluka o usvajanju Strategije upravljanja imovinom   
dividerikona
3.9.2020.  Odluka o zajedničkom obavljanju komunalnih djelatnosti   
dividerikona
3.9.2020.  Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 20...   
dividerikona
3.9.2020.  Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture   
dividerikona
3.9.2020.  Program održavanje komunalne infrastrukture 2020   
dividerikona
3.9.2020.  Program održavanje komunalne infrastrukture   
dividerikona
3.9.2020.  Vrijednost boda komunalne naknade za 2019. godinu   
dividerikona
3.9.2020.  Komunalna infrastruktura - Nerazvrstane ceste   
dividerikona
3.9.2020.  Komunalna infrastruktura -Javna parkirališta   
dividerikona
3.9.2020.  Komunalna infrastruktura - Javne zelene površine   
dividerikona
3.9.2020.  Komunalna infrastruktura - Građevine i uređaji javne namjene...   
dividerikona
3.9.2020.  Komunalna infrastruktura - Javna rasvjeta   
dividerikona
3.9.2020.  Komunalna infrastruktura - Groblja i krematoriji   
divider

Raspored misa

divider
Ponedjeljak 17.30 za + Mariju Kuzmić II. spro.

Utorak 8.00 slobodno

Srijeda 17.30 slobodno 

Četvrtak oko 11.00 za + Blaža Horvat  god. 

Petak 17.30 za + Lukša Alojzija god. 

Subota
8.00 za + Antuna Nemet + rod.i braću Nemet, Kedmnec  


Nedjelja 9.00 za + Katarinu god. i Gabrijela Hošnjak, Franju, Karainu, Stjepana Matulin (Prva sveta pričest)