Rade Končara 9, Donji Vidovec
Tel: 040/615-105; Fax: 040/615-105

Anketa

Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko


Rezultati
Važni dokumenti Proračun Izvješća Odluke Ugovori Natječaji Javna nabava Pravo na pristup informacijama Sjednice i odluke Općinskog Vijeća Izbori za predstavnička tijela

Pravo na pristup informacijama
ikona
3.2.2020.  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. g...   
dividerikona
10.1.2020.  Popis_korisnika_sponzorstva_i_donacija_2019   
dividerikona
10.1.2020.  Evidencija ugovora za 2019. godinu   
dividerikona
10.1.2020.  Evidencija narudžbenica za 2019. godinu   
dividerikona
15.11.2019.  Prijedlog proračuna za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu   
dividerikona
31.10.2019.  Komunalna infrastruktura - Javne zelene površine   
dividerikona
31.10.2019.  Komunalna infrastruktura - Groblja i krematoriji   
dividerikona
31.10.2019.  Komunalna infrastruktura - Građevine i uređaji javne namjene   
dividerikona
31.10.2019.  Komunalna infrastruktura - Javna parkirališta   
dividerikona
31.10.2019.  Komunalna infrastruktura - Nerazvrstane ceste   
dividerikona
31.10.2019.  Komunalna infrastruktura - Javna rasvjeta   
dividerikona
31.1.2019.  PLAN PRIJMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE DONJI VIDOVEC...   
dividerikona
25.1.2019.  Godisnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama z...   
dividerikona
19.7.2018.  Pravilnik o unutarnjem redu JUO   
dividerikona
19.7.2018.  Plan prijema   
dividerikona
13.3.2018.  Statut Općine Donji Vidovec   
dividerikona
17.1.2018.  Rebalans proračuna 2017.   
dividerikona
17.1.2018.  Izmjene i dopune plana razvojnih programa 2017.   
dividerikona
17.1.2018.  Izvršavanje proračuna 2018.   
dividerikona
3.1.2018.  Proračun 2018   
dividerikona
3.1.2018.  Plan razvojnih programa 2018-2020   
dividerikona
12.1.2017.  Godisnje_izvjesce (ZPPI) za 2016. god   
dividerikona
27.10.2016.  Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Don...   
dividerikona
23.5.2016.  Zaključak o prijedlogu I. Izmjena i dopuna PPUO   
dividerikona
23.5.2016.  Prilog 4 Izvjesce o nepravilnostima za 2015. godinu   
dividerikona
23.5.2016.  Prijedlog plana gospodarenja otpadom opcine Donji Vidovec 2016-2021.   
dividerikona
23.5.2016.  Popis Udruga - donacije   
dividerikona
23.5.2016.  Javna rasprava o prijedlogu I. Izmjena i dopuna PPUO   
dividerikona
23.5.2016.  Izvješće o nepravilnostima od 01.01. - 31.12.2014.   
dividerikona
23.5.2016.  Izvješće o nepravilnostima od 01.01. - 30.06.2015.   
dividerikona
23.5.2016.  I Z V J E Š Ć E o provedbi plana gospodarenja otpadom   
dividerikona
23.5.2016.  Godisnje izvješće o provedbi ZPPI ZA 2015. GODINU   
dividerikona
23.5.2016.  Statut Općine Donji Vidovec   
dividerikona
23.5.2016.  11 - Izvršenje proračuna - službena verzija   
divider

Raspored misa

divider
Ponedjeljak 17.30 za + Mariju Kuzmić II. spro.

Utorak 8.00 slobodno

Srijeda 17.30 slobodno 

Četvrtak oko 11.00 za + Blaža Horvat  god. 

Petak 17.30 za + Lukša Alojzija god. 

Subota
8.00 za + Antuna Nemet + rod.i braću Nemet, Kedmnec  


Nedjelja 9.00 za + Katarinu god. i Gabrijela Hošnjak, Franju, Karainu, Stjepana Matulin (Prva sveta pričest)