Rade Končara 9, Donji Vidovec
Tel: 040/615-105; Fax: 040/615-105

Anketa

Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko


Rezultati

Pravo na pristup informacijama

Dokumenti iz vijesti Izvješća Odluke Ugovori Natječaji Javna nabava Pravo na pristup informacijama Sjednice Općinskog Vijeća Izbori za predstavnička tijelaikona
19.7.2018.  Plan prijema   
dividerikona
19.7.2018.  Pravilnik o unutarnjem redu JUO   
dividerikona
13.3.2018.  Novi statut 2018.   
dividerikona
17.1.2018.  Rebalans proračuna 2017.   
dividerikona
17.1.2018.  Izvršavanje proračuna 2018.   
dividerikona
17.1.2018.  Izmjene i dopune plana razvojnih programa 2017.   
dividerikona
3.1.2018.  Proračun 2018   
dividerikona
3.1.2018.  Plan razvojnih programa 2018-2020   
dividerikona
12.1.2017.  Godisnje_izvjesce (ZPPI) za 2016. god   
dividerikona
27.10.2016.  Polugodišnji izvještaj o izvršenju Prorač...   
dividerikona
23.5.2016.  Zaključak o prijedlogu I. Izmjena i dopuna PPUO   
dividerikona
23.5.2016.  Prilog 4 Izvjesce o nepravilnostima za 2015. godinu   
dividerikona
23.5.2016.  Prijedlog plana gospodarenja otpadom opcine Donji Vidovec 20...   
dividerikona
23.5.2016.  Popis Udruga - donacije   
dividerikona
23.5.2016.  Javna rasprava o prijedlogu I. Izmjena i dopuna PPUO   
dividerikona
23.5.2016.  Izvješće o nepravilnostima od 01.01. - 31.12.2014.   
dividerikona
23.5.2016.  Izvješće o nepravilnostima od 01.01. - 30.06.2015.   
dividerikona
23.5.2016.  I Z V J E Š Ć E o provedbi plana gospodarenja otpadom   
dividerikona
23.5.2016.  Godisnje izvješće o provedbi ZPPI ZA 2015. GODINU   
dividerikona
23.5.2016.  Statut Općine Donji Vidovec   
dividerikona
23.5.2016.  11 - Izvršenje proračuna - službena verzija   
divider

Raspored misa

divider