Rade Končara 9, Donji Vidovec
Tel: 040/615-105; Fax: 040/615-105

Anketa

Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko


Rezultati

Sjednice Općinskog Vijeća

Važni dokumenti Izvješća Odluke Ugovori Natječaji Javna nabava Pravo na pristup informacijama Sjednice Općinskog Vijeća Izbori za predstavnička tijelaikona
3.12.2019.  Dnevni red za 17. sjednicu Općinskog vijeća.   
dividerikona
19.9.2019.  16. sjednica Općinskog Vijeća - 6. Izmjene i dopune Proračuna Op&...   
dividerikona
19.9.2019.  16. sjednica Općinskog Vijeća - Izvršenje plana razvojnih program...   
dividerikona
19.9.2019.  16. sjednica Općinskog Vijeća - 6.Izmjene i dopune plana razvojnih pro...   
dividerikona
19.9.2019.  16. sjednica Općinskog Vijeća - 6. Izmjene i dopune Proračuna Op&...   
dividerikona
19.9.2019.  16. sjednica Općinskog Vijeća - 5.Polugodišnji izvkeštaj o i...   
dividerikona
19.9.2019.  16. sjednica Općinskog Vijeća - 5.Polugodišnji izvještaj o i...   
dividerikona
19.9.2019.  16. sjednica Općinskog Vijeća - 11.Godisnji_provedbeni_plan_unaredenja...   
dividerikona
19.9.2019.  16. sjednica Općinskog Vijeća - 10.Zaključak i Izvješće...   
dividerikona
19.9.2019.  16. sjednica Općinskog Vijeća - 7.Odluka_o_komunalnom_redu_Opcine_Donj...   
dividerikona
19.9.2019.  16. sjednica Općinskog Vijeća - 9.Odluka o raspoređivanju sredsta...   
dividerikona
19.9.2019.  16. sjednica Općinskog Vijeća - 6.Izmjene i dopune plana razvojnih pro...   
dividerikona
19.9.2019.  16. sjednica Općinskog Vijeća - 8.Odluka o Agrotehničkim mjerama   
dividerikona
19.9.2019.  16. sjednica Općinskog Vijeća - 5. 30.06.2019.Izvršenje plana raz...   
dividerikona
12.9.2019.  Saziv 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Donji Vidovec   
dividerikona
31.3.2019.   Saziv 14. sjednice.   
dividerikona
31.3.2019.  Izvod iz zapisnika sa 14. sjednice   
dividerikona
17.1.2019.  13. sjednica Općinskog Vijeća - 20.Godišnji plan razvoja sustava ...   
dividerikona
17.1.2019.  13. sjednica Općinskog Vijeća - Prilog III - točka 10. - Rekonstr...   
dividerikona
17.1.2019.  13. sjednica Općinskog Vijeća - STRATEGIJA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLAS...   
dividerikona
17.1.2019.  13. sjednica Općinskog Vijeća - PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNI#...   
dividerikona
17.1.2019.  13. sjednica Općinskog Vijeća - Izvod iz zapisnika   
dividerikona
17.1.2019.  13. sjednica Općinskog Vijeća - 21.Analiza stanja sustava CZ   
dividerikona
17.1.2019.  13. sjednica Općinskog Vijeća - 5.Odluka o komunalnom doprinosu   
dividerikona
17.1.2019.  13. sjednica Općinskog Vijeća - 4.Odluka o komunalnoj naknadi Opć...   
dividerikona
17.1.2019.  13. sjednica Općinskog Vijeća - 2. II. Izmjene i dopune Programa gradn...   
dividerikona
17.1.2019.  Tonski zapis 13. sjednice OV   
dividerikona
17.1.2019.  13. sjednica Općinskog Vijeća - 3. II IZMJENE I DOPUNEprogram održ...   
dividerikona
8.1.2019.  13. sjednica Općinskog Vijeća - Odluka o usvajanju Godišnjeg plan...   
dividerikona
8.1.2019.  13. sjednica Općinskog Vijeća - Odluka o usvajanju Strategije upravlja...   
dividerikona
7.1.2019.  13. sjednica Općinskog Vijeća - 9.Odluka o davanju suglasnosti na op&#...   
dividerikona
7.1.2019.  13. sjednica Općinskog Vijeća - 12. Odluka o izvršavanju prora...   
dividerikona
7.1.2019.  13. sjednica Općinskog Vijeća - 18.Socijalni program   
dividerikona
7.1.2019.  13. sjednica Općinskog Vijeća - 17. Program javnih potreba u sportu Op...   
dividerikona
7.1.2019.  13. sjednica Općinskog Vijeća - 16.Program javnih potreba u kulturi Op...   
dividerikona
7.1.2019.  13. sjednica Općinskog Vijeća - 15.Program korištenja sredstava n...   
dividerikona
7.1.2019.  13. sjednica Općinskog Vijeća - 13.program gradnje objekata i uređ...   
dividerikona
7.1.2019.  13. sjednica Općinskog Vijeća - 10.Odluka o suglasnosti predstavni...   
dividerikona
7.1.2019.  13. sjednica Općinskog Vijeća - 7.Odluka o povjeravanju obavljanja kom...   
dividerikona
7.1.2019.  13. sjednica Općinskog Vijeća - 6.Odluka o zajedničkom obavljanju...   
dividerikona
7.1.2019.  11.sastavni dio Plan razvojnih programa - 13. sjednica Općinskog Vijeć...   
dividerikona
7.1.2019.  13. sjednica Općinskog Vijeća - 14.program održavanje komunalne i...   
dividerikona
7.1.2019.  11.Proračun Općine Donji Vidovec s projekcijom Proračuna za 2020....   
dividerikona
7.1.2019.  1.II. izmjene i dopune Proračuna Općine Donji Vidovec za 2018. godinu ...   
dividerikona
7.1.2019.  13. sjednica Općinskog Vijeća - 8.Odluka o davanju suglasnosti na op&#...   
dividerikona
30.11.2018.  12. sjednica Općinskog vijeća Općine Donji Vidovec   
dividerikona
30.11.2018.  Vrijednost boda komunalne naknade za 2019. godinu   
dividerikona
15.11.2018.  Prijedlog proračuna za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu   
dividerikona
4.6.2018.  Snimka 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Donji Vidovec   
dividerikona
13.3.2018.  Poslovnik Općinskog vijeća Općine Donji Vidovec 2018   
dividerikona
13.3.2018.  Izvod iz zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća   
dividerikona
27.2.2018.  Snimka 7. sjednice OV Općine Donji Vidovec   
dividerikona
9.2.2018.  Polugodišnje izvješće o radu općinskog Načelnika   
dividerikona
7.2.2018.  7. sjednica OV 2017. - saziv   
dividerikona
14.7.2017.  Saziv sjednice OV   
dividerikona
21.6.2017.  1. sjednica OV - Izvod iz zapisnika s 1. konstituirajuće sjednice Opći...   
dividerikona
21.6.2017.  Odluka o izboru Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Donji V...   
dividerikona
11.1.2017.  16. SJEDNICA OV- SAZIV   
dividerikona
11.1.2017.  Izvod iz zapisnika 16. sjednica OV   
dividerikona
9.1.2017.  16. sjednica OV - Izvršavanje Proračuna 2017   
dividerikona
9.1.2017.  16. sjedica OV - Rebalans proračuna 2016.   
dividerikona
9.1.2017.  16. sjednica OV - program održavanje komunalne infrastrukture   
dividerikona
9.1.2017.  16. sjednica OV Izmjene i dopune plana razvojnih programa 2016.   
dividerikona
9.1.2017.  16. sjednica OV - Proračun za 2017. godinu   
dividerikona
9.1.2017.  16. sjednica OV program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture...   
dividerikona
9.1.2017.  16. sjednica OV - Plan razvojnih programa   
dividerikona
23.5.2016.  12. SJEDNICA OV - Proračun Općine Donji Vidovec za 2016. godinu   
dividerikona
23.5.2016.  12. SJEDNICA OV - 06 - Odluka o pristupanju Zero waste 2020.   
dividerikona
23.5.2016.  12. SJEDNICA OV - 07 - Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti   
dividerikona
23.5.2016.  12. SJEDNICA OV - 08 - pravilnik o financiranju javnih potreba   
dividerikona
23.5.2016.  12. SJEDNICA OV - 10 - financijski plan Klinčec donja dubrava   
dividerikona
23.5.2016.  12. SJEDNICA OV - 12 - Izvršavanje P 2016.   
dividerikona
23.5.2016.  12. SJEDNICA OV - 13 - program održavanje komunalne infrastrukture   
dividerikona
23.5.2016.  12. SJEDNICA OV - 14 - program gradnje objekata i uređaja komunalne infrast...   
dividerikona
23.5.2016.  12. SJEDNICA OV - 15 - program financiranja javnih potreba, kulture i šport...   
dividerikona
23.5.2016.  12. SJEDNICA OV - 16 - program javnih potreba u socijalnoj zaštiti   
dividerikona
23.5.2016.  12. SJEDNICA OV - 18 - Odluka o pokretanju postupka ostvarivanja prava na naknad...   
dividerikona
23.5.2016.  12. SJEDNICA OV - 19 - Odluka o proglašenju 2016. godine godinom Kockavice   
dividerikona
23.5.2016.  1. Izmjene i dopune Proračuna 2015.   
dividerikona
23.5.2016.  Izmjene i dopune plana razvojnih programa 2015.   
dividerikona
23.5.2016.  ODLUKA o ukidanju svojstva javnog dobra   
dividerikona
23.5.2016.  12. SJEDNICA OV - Plan razvojnih programa 2016.   
divider

Raspored misa

divider