Rade Končara 9, Donji Vidovec
Tel: 040/615-105; Fax: 040/615-105

Anketa

Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko


Rezultati

Sjednice i odluke Općinskog Vijeća

Važni dokumenti Proračun Izvješća Odluke Ugovori Natječaji Javna nabava Pravo na pristup informacijama Sjednice i odluke Općinskog Vijeća Izbori za predstavnička tijela


Dokumenti sa sjednica Općinskog vijeća Općine Donji Vidovec objavljuju se u "Službenom glasniku Međimurske županije":

https://medjimurska-zupanija.hr/2015/04/21/sluzbeni-glasnik-2/


ikona
30.1.2020.  Saziv 18. sjednice Općinskog vijeća   
dividerikona
30.1.2020.  Saziv 18. sjednice Općinskog vijeća   
dividerikona
16.1.2020.  2. izmjene i dopune plana razvojnih programa PDF   
dividerikona
16.1.2020.  2. izmjene i dopune plana razvojnih programa XLS   
dividerikona
15.1.2020.  2. izmjene i dopune proračuna Općine Donji Vidovec za 2019 P...   
dividerikona
13.1.2020.  2.izmjene i dopune Proračuna Općine Donji Vidovec za 2019 XL...   
dividerikona
9.1.2020.  17. sjednica OV - 5. Odluke o izvršavanju proračuna Opć...   
dividerikona
9.1.2020.  17. sjednica OV - 16. Plan djelovanja u području prirodnih nepogo...   
dividerikona
9.1.2020.  17. sjednica OV - 16. Odluka o donosenju plana djelovanja upodruč...   
dividerikona
9.1.2020.  17. sjednica OV - 15. Smjernice za organizaciju i razvoj CZ 2020- 2023...   
dividerikona
9.1.2020.  17. sjednica OV - 14. Analize stanja sustava CZ na području Op...   
dividerikona
9.1.2020.  17. sjednica OV - 13. Godišneg Plana razvoja sustava CZ za 2020   
dividerikona
9.1.2020.  17. sjednica OV - 12.Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upravljan...   
dividerikona
9.1.2020.  17. sjednica OV - 11. Socijalni program Općine Donji Vidovec za 2...   
dividerikona
9.1.2020.  17. sjednica OV - 10. Program javnih potreba u sportu Općine Donj...   
dividerikona
9.1.2020.  17. sjednica OV - 9. Programa javnih potreba u kulturi Općine DV ...   
dividerikona
9.1.2020.  17. sjednica OV - 8.Program korištenja sredstava naknade za ozako...   
dividerikona
9.1.2020.  17. sjednica OV - 6. Program gradnje objekata i uređaja komunalne...   
dividerikona
9.1.2020.  17. sjednica OV - 18. Odluka o nacinu sakupljanja otpada-dopunjeno pre...   
dividerikona
9.1.2020.  17. sjednica OV - 4x. Proračun za 2020. godinu i projekcijama za ...   
dividerikona
9.1.2020.  17. sjednica OV - 4. Plan razvojnih programa 2020. - 2022. godine   
dividerikona
9.1.2020.  17. sjednica OV - 4. Plan razvojnih programa 2020. - 2022.   
dividerikona
9.1.2020.  17. sjednica OV - 4. Proračun za 2020.godinu s projekcijama za 20...   
dividerikona
9.1.2020.  17. sjednica OV - 7. Program održavanje komunalne infrastrukture ...   
dividerikona
29.12.2019.  Odluka o izboru Odbora za raspisivanje natječaja   
dividerikona
20.12.2019.  Saziv 17. sjednice OV   
dividerikona
20.12.2019.  Tonski zapis 17. sjednice Općinskog vijeća   
dividerikona
16.12.2019.  Saziv 17. sjednice - dnevni red   
dividerikona
3.12.2019.  Dnevni red za 17. sjednicu Općinskog vijeća.   
dividerikona
19.9.2019.  Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna na da...   
dividerikona
19.9.2019.  16. sjednica Općinskog Vijeća - Izvršenje plana razvojn...   
dividerikona
19.9.2019.  16. sjednica Općinskog Vijeća - 6.Izmjene i dopune plana raz...   
dividerikona
19.9.2019.  16. sjednica Općinskog Vijeća - 6.Izmjene i dopune plana raz...   
dividerikona
19.9.2019.  16. sjednica Općinskog Vijeća - 6. Izmjene i dopune Prora...   
dividerikona
19.9.2019.  16. sjednica Općinskog Vijeća - 5.Polugodišnji izvje...   
dividerikona
19.9.2019.  16. sjednica Općinskog Vijeća - 5. 30.06.2019.Izvršenje...   
dividerikona
19.9.2019.  16. sjednica Općinskog Vijeća - 11.Godisnji_provedbeni_plan_...   
dividerikona
19.9.2019.  16. sjednica Općinskog Vijeća - 10.Zaključak i Izvje...   
dividerikona
19.9.2019.  16. sjednica Općinskog Vijeća - 9.Odluka o raspoređivan...   
dividerikona
19.9.2019.  16. sjednica Općinskog Vijeća - 8.Odluka o Agrotehnički...   
dividerikona
19.9.2019.  16. sjednica Općinskog Vijeća - 7.Odluka_o_komunalnom_redu_O...   
dividerikona
19.9.2019.  16. sjednica Općinskog Vijeća - 6. Izmjene i dopune Prora...   
dividerikona
12.9.2019.  Saziv 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Donji Vidove...   
dividerikona
31.3.2019.   Saziv 14. sjednice.   
dividerikona
31.3.2019.  Izvod iz zapisnika sa 14. sjednice   
dividerikona
17.1.2019.  13. sjednica Općinskog Vijeća - 20.Godišnji plan razvoj...   
dividerikona
17.1.2019.  13. sjednica Općinskog Vijeća - STRATEGIJA UPRAVLJANJA IMOVI...   
dividerikona
17.1.2019.  13. sjednica Općinskog Vijeća - PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U ...   
dividerikona
17.1.2019.  13. sjednica Općinskog Vijeća - Izvod iz zapisnika   
dividerikona
17.1.2019.  13. sjednica Općinskog Vijeća - 21.Analiza stanja sustava CZ...   
dividerikona
17.1.2019.  13. sjednica Općinskog Vijeća - 4.Odluka o komunalnoj naknad...   
dividerikona
17.1.2019.  13. sjednica Općinskog Vijeća - 3. II IZMJENE I DOPUNEprogra...   
dividerikona
17.1.2019.  13. sjednica Općinskog Vijeća - 2. II. Izmjene i dopune Prog...   
dividerikona
17.1.2019.  13. sjednica Općinskog Vijeća - Prilog III - točka 10. ...   
dividerikona
17.1.2019.  Tonski zapis 13. sjednice OV   
dividerikona
17.1.2019.  13. sjednica Općinskog Vijeća - 5.Odluka o komunalnom doprin...   
dividerikona
8.1.2019.  13. sjednica Općinskog Vijeća - Odluka o usvajanju Godiš...   
dividerikona
8.1.2019.  13. sjednica Općinskog Vijeća - Odluka o usvajanju Strategij...   
dividerikona
7.1.2019.  13. sjednica Općinskog Vijeća - 7.Odluka o povjeravanju obav...   
dividerikona
7.1.2019.  13. sjednica Općinskog Vijeća - 18.Socijalni program   
dividerikona
7.1.2019.  13. sjednica Općinskog Vijeća - 16.Program javnih potreba u ...   
dividerikona
7.1.2019.  13. sjednica Općinskog Vijeća - 15.Program korištenja s...   
dividerikona
7.1.2019.  13. sjednica Općinskog Vijeća - 14.program održavanje k...   
dividerikona
7.1.2019.  13. sjednica Općinskog Vijeća - 13.program gradnje objekata ...   
dividerikona
7.1.2019.  13. sjednica Općinskog Vijeća - 12. Odluka o izvršavanj...   
dividerikona
7.1.2019.  13. sjednica Općinskog Vijeća - 10.Odluka o suglasnosti pred...   
dividerikona
7.1.2019.  13. sjednica Općinskog Vijeća - 17. Program javnih potreba u...   
dividerikona
7.1.2019.  13. sjednica Općinskog Vijeća - 8.Odluka o davanju suglasnos...   
dividerikona
7.1.2019.  13. sjednica Općinskog Vijeća - 6.Odluka o zajedničkom ...   
dividerikona
7.1.2019.  11.sastavni dio Plan razvojnih programa - 13. sjednica Općinskog ...   
dividerikona
7.1.2019.  11.Proračun Općine Donji Vidovec s projekcijom Proračun...   
dividerikona
7.1.2019.  1.II. izmjene i dopune Proračuna Općine Donji Vidovec za 201...   
dividerikona
7.1.2019.  13. sjednica Općinskog Vijeća - 9.Odluka o davanju suglasnos...   
dividerikona
30.11.2018.  12. sjednica Općinskog vijeća Općine Donji Vidovec   
dividerikona
30.11.2018.  Vrijednost boda komunalne naknade za 2019. godinu   
dividerikona
15.11.2018.  Prijedlog proračuna za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 202...   
dividerikona
4.6.2018.  Snimka 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Donji Vidove...   
dividerikona
13.3.2018.  Poslovnik Općinskog vijeća Općine Donji Vidovec 2018   
dividerikona
13.3.2018.  Izvod iz zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća   
dividerikona
27.2.2018.  Snimka 7. sjednice OV Općine Donji Vidovec   
dividerikona
9.2.2018.  Polugodišnje izvješće o radu općinskog Načeln...   
dividerikona
7.2.2018.  7. sjednica OV 2017. - saziv   
dividerikona
14.7.2017.  Saziv sjednice OV   
dividerikona
21.6.2017.  1. sjednica OV - Izvod iz zapisnika s 1. konstituirajuće sjednice...   
dividerikona
21.6.2017.  Odluka o izboru Mandatne komisije Općinskog vijeća Opći...   
dividerikona
11.1.2017.  16. SJEDNICA OV- SAZIV   
dividerikona
11.1.2017.  Izvod iz zapisnika 16. sjednica OV   
dividerikona
9.1.2017.  16. sjednica OV - Plan razvojnih programa   
dividerikona
9.1.2017.  16. sjednica OV Izmjene i dopune plana razvojnih programa 2016.   
dividerikona
9.1.2017.  16. sjednica OV - Izvršavanje Proračuna 2017   
dividerikona
9.1.2017.  16. sjednica OV program gradnje objekata i uređaja komunalne infr...   
dividerikona
9.1.2017.  16. sjednica OV - Proračun za 2017. godinu   
dividerikona
9.1.2017.  16. sjedica OV - Rebalans proračuna 2016.   
dividerikona
9.1.2017.  16. sjednica OV - program održavanje komunalne infrastrukture   
dividerikona
23.5.2016.  12. SJEDNICA OV - Proračun Općine Donji Vidovec za 2016. god...   
dividerikona
23.5.2016.  12. SJEDNICA OV - 06 - Odluka o pristupanju Zero waste 2020.   
dividerikona
23.5.2016.  12. SJEDNICA OV - 07 - Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti   
dividerikona
23.5.2016.  12. SJEDNICA OV - 08 - pravilnik o financiranju javnih potreba   
dividerikona
23.5.2016.  12. SJEDNICA OV - 10 - financijski plan Klinčec donja dubrava   
dividerikona
23.5.2016.  12. SJEDNICA OV - 12 - Izvršavanje P 2016.   
dividerikona
23.5.2016.  12. SJEDNICA OV - 13 - program održavanje komunalne infrastruktur...   
dividerikona
23.5.2016.  12. SJEDNICA OV - 14 - program gradnje objekata i uređaja komunal...   
dividerikona
23.5.2016.  12. SJEDNICA OV - 15 - program financiranja javnih potreba, kulture i ...   
dividerikona
23.5.2016.  12. SJEDNICA OV - 16 - program javnih potreba u socijalnoj zaštit...   
dividerikona
23.5.2016.  12. SJEDNICA OV - 18 - Odluka o pokretanju postupka ostvarivanja prava...   
dividerikona
23.5.2016.  12. SJEDNICA OV - 19 - Odluka o proglašenju 2016. godine godinom ...   
dividerikona
23.5.2016.  1. Izmjene i dopune Proračuna 2015.   
dividerikona
23.5.2016.  Izmjene i dopune plana razvojnih programa 2015.   
dividerikona
23.5.2016.  ODLUKA o ukidanju svojstva javnog dobra   
dividerikona
23.5.2016.  12. SJEDNICA OV - Plan razvojnih programa 2016.   
divider

Raspored misa

divider
Ponedjeljak 9.00 za + Šulj Pavla, + obitelj Horvat

Utorak 8.00 slobodno 

Srijeda 17.30 slobodno  

Četvrtak 8.00 slobodno

Petak 17.30 za + Petrić Antuna i snina Stjepana

Subota
8.00 za + Hunjadi Augusta, Mariju, Hertarić Mirka, Magdalenu i Josipa


Nedjelja 9.00 za + rod. Kranjec, Matotek, Jovanović Mirka i Cenko Daria