Rade Končara 9, Donji Vidovec
Tel: 040/615-105; Fax: 040/615-105

Anketa

Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko


Rezultati

Odluke

Važni dokumenti Izvješća Odluke Ugovori Natječaji Javna nabava Pravo na pristup informacijama Sjednice Općinskog Vijeća Izbori za predstavnička tijelaikona
29.11.2019.  ODLUKA- kontrola plodnosti tla   
dividerikona
12.6.2019.  Odluka o usvajanju Plana zaštite od požara   
dividerikona
12.6.2019.  Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja 2018   
dividerikona
12.6.2019.  Izvjesce o izvrsenju Programa odrzavanja kom. infra. za 2018.   
dividerikona
12.6.2019.  Izvjesce o izvrsenju Programa gradnje objekata i uredaja kom. infra. za 2018.   
dividerikona
12.6.2019.  Procjena-ugroženosti-Požar   
dividerikona
12.6.2019.  Izvršenje plana razvojnih programa za 2018. godinu   
dividerikona
12.6.2019.  Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine za 2018...   
dividerikona
12.6.2019.  4. c Bilješke uz godišnje izvršenje proračuna 2018   
dividerikona
4.6.2019.  Odluka o visini troškova i načinu njihova korištenja   
dividerikona
13.5.2019.  Odluka o zabrani spaljivanja otpada   
dividerikona
16.4.2019.  10:25 - ODLUKA o neodržavanju izbora članova vijeća i predstavnik...   
dividerikona
31.3.2019.  Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i n...   
dividerikona
31.3.2019.  Prijedlog Odluke o načinu raspoređivanja sredstava u 2019. godini za r...   
dividerikona
31.3.2019.  Izvještaj GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog o radu – gospodarenju otpadom na ...   
dividerikona
31.3.2019.  Izvješće Općinskog načelnika o provedbi plana gospodarenja o...   
dividerikona
19.7.2018.  Plan prijema   
dividerikona
19.7.2018.  Pravilnik o unutarnjem redu JUO   
dividerikona
14.3.2018.  01 - Odluka o načinu raspodjele sredstava udrugama u 2017   
dividerikona
14.3.2018.  02 - Godišnji plan natječaja   
dividerikona
13.3.2018.  Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća općinskog n...   
dividerikona
26.1.2018.  01 - Odluka Načelnika o načinu raspodjele sredstava udrugama u 2017.   
dividerikona
4.1.2018.  Odluku o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja mješanog komu...   
dividerikona
19.12.2017.  Odluka i PLA-GOT-2-plan gospodarenja otpadom Opcine D. Vidovec 2017-2022 - konac...   
dividerikona
5.10.2017.  Odluka - Kontrola plodnosti tla   
dividerikona
29.9.2016.  ODLUKA NAČELNIKA O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI ZA...   
dividerikona
22.9.2016.  Odluka Načelnika o početku bagatelne nabave   
dividerikona
15.9.2016.  ODLUKA O IZBORU KANDIDATA/KANDIDATKINJE ZA PRIJEM U SLUŽBU U JUO OPĆIN...   
dividerikona
2.8.2016.  ODLUKA O RASPISIVANJU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR   
dividerikona
29.7.2016.  ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA PRIJEM U SLUŽBU U JUO OPĆINE D...   
dividerikona
26.7.2016.  ODLUKA NAČELNIKA O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLU...   
dividerikona
5.7.2016.  Odluka Načelnika o dodjeli sredstava za programe udruga u 2016.   
divider

Raspored misa

divider