Rade Končara 9, Donji Vidovec
Tel: 040/615-105; Fax: 040/615-105

Anketa

Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko


Rezultati
Važni dokumenti Proračun Izvješća Odluke Ugovori Natječaji Javna nabava Pravo na pristup informacijama Sjednice i odluke Općinskog Vijeća Izbori za predstavnička tijela

Odluke
ikona
23.7.2020.  Odluka o izradi I. izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja poduzetnič...   
dividerikona
17.7.2020.  ODLUKA načelnika o dodjeli sredstava za kapitalna ulaganja udruga 2020   
dividerikona
17.7.2020.  ODLUKA načelnika o dodjeli sredstava za programe i projekte udruga 2020   
dividerikona
4.6.2020.  Odluka o dodjeli jednokratne novčane pomoći za novorođeno djete   
dividerikona
16.3.2020.  Odluka o načinu raspodjele sredstava udrugama u 2020.   
dividerikona
16.3.2020.  Odluka o načinu raspodjele sredstava iz proračuna Općine za finan...   
dividerikona
16.3.2020.  Godišnji plan natječaja   
dividerikona
14.1.2020.  Plan_nabave_Opcine_Donji_Vidovec_za_2020._godinu   
dividerikona
28.12.2019.  Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka   
dividerikona
28.12.2019.  Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka   
dividerikona
28.12.2019.  Procedura_naplate_prihoda_Opcine_2019   
dividerikona
28.12.2019.  Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasnistvu Općine   
dividerikona
28.12.2019.  Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka   
dividerikona
28.12.2019.  Procedura_od_zaprimanja_do_placanja_racuna_2018   
dividerikona
29.11.2019.  ODLUKA- kontrola plodnosti tla   
dividerikona
12.6.2019.  Odluka o usvajanju Plana zaštite od požara   
dividerikona
12.6.2019.  Procjena-ugroženosti-Požar   
dividerikona
12.6.2019.  Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja 2018   
dividerikona
12.6.2019.  Izvjesce o izvrsenju Programa odrzavanja kom. infra. za 2018.   
dividerikona
12.6.2019.  4. c Bilješke uz godišnje izvršenje proračuna 2018   
dividerikona
12.6.2019.  Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine za 2018...   
dividerikona
12.6.2019.  Izvjesce o izvrsenju Programa gradnje objekata i uredaja kom. infra. za 2018.   
dividerikona
12.6.2019.  Izvršenje plana razvojnih programa za 2018. godinu   
dividerikona
4.6.2019.  Odluka o visini troškova i načinu njihova korištenja   
dividerikona
13.5.2019.  Odluka o zabrani spaljivanja otpada   
dividerikona
16.4.2019.  10:25 - ODLUKA o neodržavanju izbora članova vijeća i predstavnik...   
dividerikona
31.3.2019.  Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i n...   
dividerikona
31.3.2019.  Prijedlog Odluke o načinu raspoređivanja sredstava u 2019. godini za r...   
dividerikona
31.3.2019.  Izvještaj GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog o radu – gospodarenju otpadom na ...   
dividerikona
31.3.2019.  Izvješće Općinskog načelnika o provedbi plana gospodarenja o...   
dividerikona
19.7.2018.  Pravilnik o unutarnjem redu JUO   
dividerikona
19.7.2018.  Plan prijema   
dividerikona
14.3.2018.  01 - Odluka o načinu raspodjele sredstava udrugama u 2017   
dividerikona
14.3.2018.  02 - Godišnji plan natječaja   
dividerikona
13.3.2018.  Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća općinskog n...   
dividerikona
26.1.2018.  01 - Odluka Načelnika o načinu raspodjele sredstava udrugama u 2017.   
dividerikona
4.1.2018.  Odluku o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja mješanog komu...   
dividerikona
19.12.2017.  Odluka i PLA-GOT-2-plan gospodarenja otpadom Opcine D. Vidovec 2017-2022 - konac...   
dividerikona
5.10.2017.  Odluka - Kontrola plodnosti tla   
dividerikona
29.9.2016.  ODLUKA NAČELNIKA O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI ZA...   
dividerikona
22.9.2016.  Odluka Načelnika o početku bagatelne nabave   
dividerikona
15.9.2016.  ODLUKA O IZBORU KANDIDATA/KANDIDATKINJE ZA PRIJEM U SLUŽBU U JUO OPĆIN...   
dividerikona
2.8.2016.  ODLUKA O RASPISIVANJU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR   
dividerikona
29.7.2016.  ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA PRIJEM U SLUŽBU U JUO OPĆINE D...   
dividerikona
26.7.2016.  ODLUKA NAČELNIKA O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLU...   
dividerikona
5.7.2016.  Odluka Načelnika o dodjeli sredstava za programe udruga u 2016.   
divider

Raspored misa

divider
Ponedjeljak 17.30 za + Mariju Kuzmić II. spro.

Utorak 8.00 slobodno

Srijeda 17.30 slobodno 

Četvrtak oko 11.00 za + Blaža Horvat  god. 

Petak 17.30 za + Lukša Alojzija god. 

Subota
8.00 za + Antuna Nemet + rod.i braću Nemet, Kedmnec  


Nedjelja 9.00 za + Katarinu god. i Gabrijela Hošnjak, Franju, Karainu, Stjepana Matulin (Prva sveta pričest)