DONJI VIDOVEC Hrvatska

Božićna drvca korisnici mogu staviti uz smeđi spremnik u terminu sakupljanja biorazgradivog otpada, sukladno kalendaru odvoza otpada za Općinu Donji Vidovec


(neovisno o datumu...

Više...