GKP PRE-KOM d.o.o.

" /> novost - Općina Donji Vidovec

AKTUALNO

Pročitajte

Božićna drvca korisnici mogu staviti uz smeđi spremnik u terminu sakupljanja biorazgradivog otpada, sukladno kalendaru odvoza otpada za Općinu Donji Vidovec


(neovisno o datumu). Lidija Negovec Sektor gospodarenja otpadom


log 3 ZELENI path2


GKP PRE-KOM d.o.o.


Natrag
scroll to top