GEODETSKO SNIMANJE ULICA - Općina Donji Vidovec
Disable Preloader

Novosti

U tijeku je prikupljanje ponuda za Izradu snimke izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta te upis u zemljišne knjige prema Zakonu o cestama NN 84/11 na koje se odnose članci 123 i 133 istog Zakona na području k.o. Donji Vidovec, a koje se nalaze u granica građevinskog područja (Geodetski parcelacijski elaborat).


Natrag
scroll to top