PRIJAVA ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE - Općina Donji Vidovec
Disable Preloader

Novosti

Obavijest o prijavi štete od elementarne nepogode prekomjerne oborine Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači koji obrađuju površine na području k.o. Donji Vidovec da do četvrtka 23.10.2014. u prostorijama Općine Donji Vidovec, R. Končara 9, Donji Vidovec, svaki radni dan od 08.30 do 12,30 sati mogu prijaviti štetu od elementarne nepogode – prekomjerne oborine. Šteta se može prijaviti za sljedeće kulture: krumpir, bundeva i ostale kulture ukoliko su pretrpjele štetu veću od 40% prosječnog trogodišnjeg prinosa. Uz prijavu je potrebno dostaviti sljedeće podatke i dokumente: • Ime i prezime prijavitelja, • Adresu stanovanja, sjedišta ili OPGa, • OIB prijavitelja, • kontakt telefon, • broj žiro ili tekućeg računa i naziv banke, • kopiju Zahtjeva za potporu za 2014. g. (takozvanu potvrdu iz Arkoda, odnosno Upisnika) ili, ukoliko oštećeni ne posjeduje navedeni dokument, kopiju katastarskog izvatka za katastarske čestice za koje se prijavljuje šteta, a ako nije vlasnik istih tada ugovor o zakupu. Tražitelji štete prilikom prijave dužni su također potpisati Izjavu da prijavljena imovina nije osigurana kod osiguravajućeg društva. Po isteku roka za podnošenje prijave Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Donji Vidovec obići će prijavljene površine u svrhu utvrđivanja istinitosti i ispravnosti prijava. (Potrebni formulari mogu se dobiti u Općinskom uredu)

Natrag
scroll to top