Prikupljanje počinje od 7 sati.
CRNO – Termini sakupljanja ko" />
TERMINI SAKUPLJANJA OTPADA - Općina Donji Vidovec
Disable Preloader

Novosti

Prikupljanje počinje od 7 sati.
CRNO – Termini sakupljanja komunalnog otpada (svaki 2. utorak)
ZELENO – Termini sakupljanja papira, PET, metalne ambalaže, tetrapaka i stakla (2. ponedjeljak u mjesecu)
SMEĐE – Termini sakupljanja biorazgradivog otpada (svaki 2. utorak/srijedu)
CRVENO Termini sakupljanja glomaznog otpada (2. petak u mjesecu) – naručuje se na telefon 040 645 535
MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE NA PODRUČJU DONJEG VIDOVCA 2 PETAK U MJESECU

NAPOMENA
: Određeni datumi odvoza su pomaknuti van uobičajenih termina zbog državnih blagdana koji padaju na radne dane (vidi kalendar)

Natrag
scroll to top