OBAVIJEST O PRIJAVI ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE - MRAZA - Općina Donji Vidovec
Disable Preloader

Novosti

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači koji obrađuju poljoprivredne površine na području katastarske Općine Donji Vidovec, da od 17.05.2016. do 24.05.2016. godine u prostorijama Općine Donji  Vidovec, Rade Končara 9, svaki radni dan od 08.00 do 13.00 sati, mogu prijaviti štetu od elementarne nepogode - MRAZA. Šteta se može prijaviti ukoliko je veća od 30% prosječnog trogodišnjeg prinosa. Prijava se popunjava u prostorijama Općine Donji Vidovec, a za prijavu je potrebno dostaviti sljedece podatke i dokumente:


1. ime i prezime prijavitelja, 2. adresu stanovanja, sjedišta ili OPG-a, 3. OIB prijavitelja, 4. kontakt telefon,  5. broj žiro iii tekućeg računa (IBAN) i naziv banke, 6. kopiju Zahtjeva za potporu za 2016. godinu, ili, ukoliko oštećenik ne posjeduje navedeni dokument, kopiju katastarskog izvatka ili izvatka iz zemljišne knjige za katastarske čestice za koje se prijavljuje šteta (javna isprava ili e-izvadak iz katastra, nije potrebno vaditi novi na katastru), za voćnjake treba prijaviti broj stabala (svaka vrsta zasebno: kruške, jabuke, trešnja višnja, marelica ... ), a za vinograde broj trsova ..


Prijavitelji štete prilikom prijave dužni SU također potpisati lzjavu da prijavljena imovina nije osigurana kod osiguravajućeg društva. Po isteku roka za podnošenje prijava Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Donji Vidovec obići će prijavljene površine u svrhu utvrđivanja istinitosti i ispravnosti prijava. Nakon gore navedenog roka prijave se neće zaprimati.

Natrag
scroll to top