PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA OBORINSKU KANALIZACIJU - PRIKUPLJANJE PONUDA - Općina Donji Vidovec
Disable Preloader

Novosti

Općina Donji Vidovec planira izraditi projektnu dokumentaciju za izgradnju oborinske kanalizacije. Zainteresirani izvođači koji se žele javiti na Natječaj mogu potrebne obrasce skinuti sa Web stranice Općine, koji se ujedno nalaze i u prilogu ovog teksta te popunjene u danom roku dostaviti u Općinski ured.


Natrag
scroll to top