PREBROJAVANJE PTICA - Općina Donji Vidovec
Disable Preloader

Novosti

ZAŠTITARSKO-EKOLOŠKA UDRUGA «SENJAR»                - ZeuS


Trg Republike 9


HR-40328 DONJA DUBRAVA


tel/fax: 688-809


 


zeus.senjar@gmail.com


www.zeus-senjar.hr


                                                                                                                                                                                                                          


Donja Dubrava, 10. veljače, 2017.           


 


IWC 2017 – prebrojavanje ptica močvarica na zimovalištima u Međimurju i okolici


Ove godine organizirano je opsežno siječanjsko prebrojavanje ptica koje zimuju na našim prostorima. Udruga ZEUS iz Donje Dubrave organizira redovito ovu aktivnost od 1999. godine te je ovo bilo 17. Zimsko brojanje, a u svijetu je ovo već 51. godina otkako se prati brojnost i distribucija važnih ptičjih vrsta. Akcija je posebna po tome što je koordinaciju po prvi puta potpomogla udruga BIOM- BirdLife Croatia, a pridružili su se tradicionalno ZEUS, JU Međimurska priroda, DOPPS-BirdLife Slovenia te Prva i Druga gimnazija iz Varaždina. Na snijegom i ledom pokrivenom području od Varaždina do Donje Dubrave, rijeci Dravi s akumulacijama te šljunčarama diljem Međimurja kao i na toku rijeke Mure ukupno je pobrojano 60.000 ptica.


Dominiraju patkarice, guske, galebovi, čaplje i vranci. Posebnost su orlovi štekavci i određene vrste gnjuraca te omjer u populacijama vrsta koji se promijenio više nego ikad prije. Velikoj različitosti vrsta pridonijeli su klimatološki uvjeti, tj. izuzetno niska temperatura kroz dulje razdoblje što je rezultiralo potpunom zaleđenosti manjih vodotoka i gotovo svih šljunčara. Zato se na akumulacijama hidroelektrana, gdje je zaleđenost bila od 80-100%, zadržao veći broj ptica koje su u velikim jatima bile koncentrirane na malo prostora. Također, vodotoci između hidroelektrana i dalje nezaleđene Mura i Drava bile su prava meka za ptice. Zaista, uz učestale i brojne divlje ptice imali smo izuzetna opažanja poput bjelolice i lisaste guske, bijelog ronca, kokošice, orlova štekavaca čak 4 primjerka, malih vranaca, žutokljunog labuda i brojnih vrsta pataka (patka lastarka, zviždara, crninka, batoglavica, kreketaljka, njorka, glavata, krunata itd…). Promatračima ptica su iz radoznalosti prilazili i posjetitelji marine u Prelogu te su mogli iz prve ruke saznati ciljeve i svrhu akcije. Neke od fotografija s brojanja pronađite i na ZEUSovim stranicama.


Na našem području akcija se odvijala uglavnom vikendima, a brojanje je obavilo ukupno dvadesetak stručnjaka i entuzijasta podijeljenih u nekoliko radnih grupa. Glavni dio obavljen je 15. siječnja 2017. kad nas je poslužila dobra prognoza i kada smo zajedno s prijateljima iz Slovenije i JU Međimurska priroda u samo jednome danu pokrili cijelo područje od Varaždina do Donje Dubrave i retencije po Međimurju. Toga jutra na teren smo izašli već prije 7h ujutro na -10°C i već uz prve zrake Sunca u bilježnici upisano par stotina ptica u preletu (veliki vranac, labudovi, mali vranac, galebovi klaukavci, velika bijela čaplja, liske, patke kržulje itd…). Nakon toga slijedi pješačenje od oko 14km uz vodotoke s teleskopima u rukama i do kraja dana, ovisno o lokalitetima, svaka grupa ima zabilježeno od 5.000 do 10.000 pobrojanih ptica u dvadesetak vrsta. Navečer, tek nakon što se ptice vrate na svoja konačišta, svi zajedno sumiramo podatke i razmjenjujemo iskustva. Vješti fotografi pokazuju uspjele fotografije, a iskusni birdwatcheri podijele pokoju anegdotu i usporedbu s onim što su vidjeli u bijelom svijetu. Zaključujemo da je ovo područje između Mure i Drave jedno od rijetkih posebno važnih vodenih staništa za ptice močvarice s prebogatom faunom kojoj treba dodatno povisiti protekciju kroz razne pravne alate i kroz edukaciju lokalnog stanovništva u svim uzrastima.


„Raduje sve veća uključenost institucija u aktivnosti detekcije vrsta koje kroz čitavu godinu provodimo u Zaštitarsko-ekološkoj udruzi „Senjar“ – ZeuS te ćemo iste intenzivirati posebno kroz suradnju s udrugama BIOM i DOPPS. U planu su tematske radionice za nove birdwatchere i pišu se projekti za kvalitetnu opremu za promatranja ptica. Interes kod mladih je prisutan, što se pokazalo kroz dobar odaziv na naše ranije akcije. Cilj je omasoviti grupu promatrača ptica i ove prostore označiti kao važnim lokalitetima za ptice močvarnih staništa i u tome stremljenju očekujemo uključenje još zainteresiranih te podršku na svim razinama.“ – ističu u svojoj izjavi Luka Hercigonja i Goran Čižmešija, domaćini ovogodišnjeg uspješnog prebrojavanja ptica u Međimurju.


Močvarice su sve ugroženija skupina ptica, prvenstveno zbog uništavanja močvarnih staništa širom svijeta. Siječanjskim prebrojavanjem nastoji se zabilježiti reprezentativni dio populacije svake vrste. Uspoređivanjem s brojnostima iz prethodnih godina se procjenjuje status populacija (rastu li, padaju ili su stabilne) i ugroženost pojedinih vrsta. Na osnovu tih saznanja planira se zaštita najugroženijih vrsta i njihovih staništa. Stoga je potrebna međunarodna suradnja u promatranju ptica, prikupljanju podataka te njihovoj razmjeni sa znanstvenom i zaštitarskom zajednicom. U promatranju i razmjeni podataka mogu sudjelovati ljubitelji prirode svih uzrasta.


I dok pišem ove crtice, do mene dopire vijest da su kolege iz Mađarske uočile vrstu mali labud upravo na području blizu Donje Dubrave, što je tek sedmo opažanje u Hrvatskoj i pridonosi zaključku da su upravo naša područja sve popularnije obitavalište u svjetskim razmjerima rijetkih vrsta ptica močvarnih staništa te ih je neminovno zaštititi višom razinom od postojeće. Ujedno pozivamo sve zainteresirane za aktivno sudjelovanje da se jave u udrugu ZEUS u Donjoj Dubravi, koja organizira slične programe tijekom cijele godine.


Tekst: Goran Čižmešija, koordinator IWC za Sjevernu Hrvatsku, gcizmesija@gmail.com Foto: Luka Hercigonja i Goran Čižmešija


Natrag
scroll to top