KOCKAVICA - Općina Donji Vidovec
Disable Preloader

Novosti

Kockavica (Fritillaria meleagris) je ugrožena vrsta iz porodice Liliaceae. Na temelju Zakona o zaštiti prirode zaštićena je već davne 1958. godine na svim prirodnim nalazištima.


Ranije je rasla na mnogo većem području oko Donjeg Vidovca, no zbog oscilacija i pada razine podzemnih voda nakon gradnje hidroelektrane, područje rasta kockavice svelo se na puno manje lokacija.


Ova prekrasna i vrlo rijetka biljka raste na području Donjeg Vidovca uglavnom na rubovima šuma i šumaraka.  Kockavica se razmnožava vegetativno, lukovicom te iz sjemena. Donjovidovčani je nazivaju „Košuta“.


Natrag
scroll to top