Obavijest o izdavanju uvjerenja iz kaznenih evidencija za kandidate na lokalnim izborima za 2017. - Općina Donji Vidovec
Disable Preloader

Novosti

Poštovani,


skrećemo Vam pozornost da je u zakonodavnu proceduru upućen Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji, kojim se utvrduje postupak provjere osudivanosti osoba koje su kandidati na izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te
njihove zamjenike, kao i zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda, a s obzirom da je člankom 1. Zakona o dopunama Zakona o lokalnim izborima koji je stupio na snagu 31. prosinca 2016., propisana zapreka za sudjelovanje u izbornom procesu osobama koje su osudivane za odredena kaznena djela.
Prijedlogom su uvedene i neke izmjene u postupku zahtijevanja i izdavanja posebnog uvjerenja iz kaznene evidencije, odnosno uvodi se mogućnost traženja i izdavanja posebnog uvjerenja iz kaznene evidencije, ne samo u sjedištima općinskih sudova, već i u stalnim službama te putem sustava e-Gradani.


U svrhu brže provedbe postupka izdavanja uvjerenja iz kaznenih evidencija, te ujedno rasterećenja Općinskog suda u Čakovcu, osobe koje se namjeravaju kandidati na lokalnim izborima imaju mogućnost dobivanja potvrda iz kaznenih evidencija i putem sustava e-Gradani.


Zahtjev za izdavanjem potvrde mora sadržavati ime i prezime osobe za koju se podaci traže, OIB, ime oca, datum i mjesto rodenja, te potpis podnositelja zahtjeva. Podnosi se na obrascu koji će biti propisan Dopunom Pravilnika o kaznenoj evidenciji.


lzdavanje potvrde moći će se zatražiti u periodu nakon stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora do predlaganja kandidacijskih lista i kandidatura.


Molimo da obavijest o mogućnosti dobivanja potvrde iz kaznene evidencije i putem sustava e-Gradani stavite na svoje oglasne ploče kako bi isto bilo dostupno što većem broju kandidata.


S poštovanjem


Natrag
scroll to top