SJEDNICA - Općina Donji Vidovec
Disable Preloader

Novosti

Održana je najvjerojatnije posljednja sjednica Općinskog vijeća Općine Donji Vidovec ovog saziva. Obiman dnevni red od 21 točke apsolviran je za samo 45 minuta i sve odluke i izviješća prihvaćene su jednoglasno. Za svaku točku vijećnici su pred desetak dana dobili obiman materijal te su ga očito dobro proučili tako da gotovo i nije bilo neke rasprave.


Sjednicu je otvorio i vodio vrlo koncizno predsjednik Općinskog vijeća Marinko Čmrlec.


Započelo je jezgrovitim i konkretnim izvješćem o aktivnostima načelnika Josipa Grivca koje je jednoglasno i bez primjedbi prihvaćeno.


Iz izvješća izdvajamo informaciju o uređenju potkrovlja i fasade Doma kulture, realizaciji projektne dokumentacije za oborinsku kanalizaciju, kandidiranim projektima prema Ministarstvu graditeljstva (LED rasvjeta), a Ministarstvu regionalnog razvoja i EU fondova prilazne ceste gospodarskoj zoni te namjeru kandidiranja uređenje Vatrogasnog doma. Izvršene su sve potrebne predradnje za početak gradnje kanalizacije, a danas ćemo donijeti sve potrebno vezano uz kanalizaciju. U okviru natječaja Intereg V A Hrvatska Mađarska s zajedničkim projektom više općina s obje strane Mure „Dvije rijeke jedan cilj“ odobreno je od strane EU 6,4 milijuna kuna, od tih sredstava cca 900 000 kn predviđeno je za uređenje Spomen centra vidovskih zlatara. Osim Spomen centra u okviru tog projekta realizirati će se još niz sadržaja koje će koristiti i naša općina-izvjestio je načelnik.


Donesene su sve potrebne odluke vezano uz projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Donja Dubrava“.


Prihvaćeno je izvješće načelnika o Planu gospodarenja otpadom za 2016. te Izvješće  GKP PRE-KOM d.o.o. o radu-gospodarenju otpadom na području Općine Donji Vidovec. Analiziran je sustav civilne zaštite i spašavanja te prihvaćen Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2017. Prihvaćeno je Izvješće o izvršenju proračuna  za 2016., prihodi su bili 2 504 089,18, a rashodi 2 282 059,22 kn te je ostvaren višak prihoda od 222.029,96 kn.


Prihvaćena su sva izvješća vezano uz Proračun za 2016. tj. izvršenju programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, programa gradnje istih, programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti, kulturi sportu.


Donesena je odluka o poticaju za uređenje nekretnina na području općine te odluka o općinskim porezima.


Također je odlučeno da se prema mjerama EU kandidira uređenje vatrogasnog doma za što je raspisan natječaj te sanacija i izgradnja oborinske kanalizacije i nerazvrstanih cesta kada se raspišu natječaji za to.


Nakon sjednice vijećnice, vijećnike i ostale nazočne načelnik općine i predsjednik Općinskog vijeća su o svom trošku počastili su vijećnike.


Natrag
scroll to top