Rješenje o određivanju biračkih mjesta Općine Donji Vidovec - Općina Donji Vidovec
Disable Preloader

Novosti

Na osnovi članaka 53. i 68. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16) Općinsko izborno povjerenstvo OPĆINE DONJI VIDOVEC donosi RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE DONJI VIDOVEC.
Na području OPĆINE DONJI VIDOVEC određuju se biračka mjesta


1.
biračko mjesto broj 1.

DONJI VIDOVEC
DOM KULTURE - PROSTORIJA 1, RADE KONČARA 9
koje obuhvaća birače s prebivalištem u
DONJI VIDOVEC: BRAĆE RADIĆA, DUBRAVSKA, GLAVNA, LJUDEVITA GAJA, OGNJENA PRICE, PRVOMAJSKA, TRG OSLOBOĐENJA, ULICA AUGUSTA ŠENOE


2.
biračko mjesto broj 2.

DONJI VIDOVEC
DOM KULTURE - PROSTORIJA 2, RADE KONČARA 9
koje obuhvaća birače s prebivalištem u
DONJI VIDOVEC: BISTRIČKA ULICA, MARŠALA TITA, MATIJE GUPCA, MIŠKE ZVONARA, NIKOLE TESLE, PAVLEKA MIŠKINE, RADE KONČARA, V.NAZORAKLASA: 013-03/17-01/02
URBROJ: 2109/07-01-17-03
DONJI VIDOVEC, 25.04.2017.


PREDSJEDNICA
Snježana Tkalčec Avirović


Natrag
scroll to top