PRIMOPREDAJA IZVRŠNE VLASTI - Općina Donji Vidovec
Disable Preloader

Novosti

Primopredaja izvršne vlasti u Donjem Vidovcu


Iza načelnika Općine Donji Vidovec Josipa Grivca (HSLS) 6. je uzastopnih mandata te je jučer izvršena primopredaja izvršne vlasti između njega i novoizabranog načelnika Josipa Matulina (HSLS).


U nazočnosti zamjenika načelnika Željka Dolenca (HSLS), Damira Lukše VD Pročelnika, Marinka Lukše, komunalnog redara i Petre Podravec (stručno osposobljavanje) izvršena je primopredaja.
 1. Grivec upoznao je nazočne sa Zakonom o primopredaji, posebno člankom 10a stavkom 1. koji govori o izvješću prilikom primopredaje koje treba sadržavati najmanje sljedeće informacije o:

 • – planiranim projektima, mjerama i drugim planiranim aktivnostima,

 • – o započetim, a nedovršenim projektima, mjerama i drugim započetim, a nedovršenim aktivnostima te

 • – o preuzetim, a nepodmirenim obvezama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave“.

 •  


Dosadašnji načelnik podnio je vrlo opširno i detaljno usmeno i pismeno izvješće kojeg su svi nazočni potpisali.


Iz izvješća izdvajamo:


 
 1. PLANIRANI PROJEKTI I DRUGE AKTIVNOSTI (KANDIDIRATI PROJEKTE NA NATJEČAJE SUKLADNO MOGUĆNOSTIMA):

 • SANACIJA POLJ.PUTOVA I UDARNIH RUPA NA ULICAMA (minimalno potrebno zbog skorašnje gradnje kanalizacije)

 • UREĐENJE PARKIĆA

 • VATROGASNI DOM – IZRAĐEN TROŠKOVNIK (SANIRATI KROVIŠTE, ….STOLARIJA IZMJENJENA)

 • OSIGURANJE EL. ENERGIJE U PODUZETNIČKOJ ZONI

 • ISTRAŽITI ZAINTERESIRANOST PODUZETNIKA ZA GRADNJU HALA/E ZA POGON/E U PODUZ. ZONI (MOŽDA MODEL JPP-a) - u tu svrhu izraditi troškovnik ili zatražiti ponude potencijalnih graditelja.

 • ISTRAŽITI ZAINTERESIRANOST ZA GRADNJU STAMBENO POSLOVNOG PROSTORA ILI DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE U GLAVNOJ ULICI (NAŠE ZEMLJIŠTE CCA 1700 ČHV) PO MODELU JPP-a ILI SLIČNO, u tu svrhu izraditi troškovnik ili zatražiti ponude potencijalnih graditelja.

 • LED JAVNA RASVJETA-IZRAĐENA SVA POTREBNA DOKUMENTACIJA I CERTIFIKATI-SPREMNO ZA KANDIDIRANJE NA NATJEČAJE,

 • OBORINSKA KANALIZACIJA-IZRAĐENA SVA POTREBNA DOKUMENTACIJA-SPREMNO ZA KANDIDIRANJE NA NATJEČAJE
 1. POPIS PROJEKATA KOJE JE OPĆINA SPREMNA ILI PLANIRA KANDIDIRATI DO 2020.G. ILI DUŽE (DO REALIZACIJE):


Naziv projektaPrihvatljiva ulaganjaProcijenjena vrijednost


projektaTražena  potporaNerazvrstana cesta uz poduzetničku zonu7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta.800.000,00720.000,00Izgradnja oborinske odvodnje7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta.5.000.000,004.500.000,00Rekonstrukcija i sanacija nerazvrstanih cesta7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta.10.000.000,009.000.000,00Izgradnja parkirališta uz groblje7.4.1.16.    groblja (komunalna infrastruktura i prateće građevine),300.000,00270.000,00Izgradnja i uređenje etno parka7.4.1.10.    tematskog puta i parka,1.500.000,001.350.000,00Centar za posjetitelje7.4.1.4.        turističkog informativnog centra,2.000.000,001.800.000,00Sportsko rekreacijski park7.4.1.6.        sportske građevine,2.000.000,001.800.000,00Rekonstrukcija zgrade Dobrovoljnog vatrogasnog društva7.4.1.1.        vatrogasnog doma i spremišta,800.000,00720.000,00Izgradnja društvenog doma-doma kulture7.4.1.2.        društvenog doma/ kulturnog centra,7.000.000,006.300.000,00Sportsko rekreacijski kompleks7.4.1.8.        rekreacijske zone na rijekama i jezerima,2.000.000,001.800.000,00Izgradnja dječjeg igrališta7.4.1.5.        dječjeg igrališta,400.000,00360.000,00Izgradnja ribičkog doma7.4.1.7.        objekta za slatkovodni sportski ribolov (ribički dom, nadstrešnica i drugo.),500.000,00450.000,00
 • Napomena: navedene procijenjene vrijednosti mogu biti i manje, ovisno o stanju na tržištu te stupnju uređenja ili gradnje (etapno).


 


 
 1. ZAPOČETI PROJEKTI, TJ. PROJEKTI U REALIZACIJI (UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST CCA 28 MILIJUNA KUNA):
 IZVRŠENO SVE POTREBNO ZA POČETAK GRADNJE KANALIZACIJE (PROČISTAĆ, GLAVNI VODOVI I ULIČNA MREŽA), PROCIJENJENA VRIJEDNOST PROJEKTA ZA DONJI VIDOVEC 27 MILIJUNA KUNA (POČETAK RADOVA TIJEKOM 2017.-DRUGA POLOVINA),


 POTPISAN UGOVOR S MINISTARSTVOM REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU ZA PRVU FAZU GRADNJE PRILAZNE CESTE PODUZETNIČKOJ ZONI JUG, VRIJEDNOST PROJEKTA CCA 300 000 KN (MINISTARSTVO SUFINANCIRA S 200 000 KN,


 SVIBNJA 2017. JE ZAPOČELA REALIZACIJA ZAJEDNIČKOG PROJEKTA EGTC-a I OPĆINA S OBJE STRANE MURE „DVIJE RIJEKE JEDAN CILJ“- PROJEKT SUFINANCIRA EU U OKVIRU INTEREG V.A HRVATSKA MAĐARSKA, ZA DONJI VIDOVEC JE PREDVIĐENO NEŠTO VIŠE OD 900 000 KN ZA UREĐENJE SPOMEN CENTRA VIDOVSKIH ZLATARA.


STANJE NA RAČUNIMA:Na dan 29.5.2017. stanje žiro-računa iznosi 168.274,27 kn + 408,38 kn na podračunu te 8.151,31 EUR-a na podračunu. Stambena pričuva iznosi 32.837,61 kn,a sredstva za izgradnju sustava odvodnje iznose 238.026,79 kn.To znači da Općina Donji Vidovec na raznim računima trenutno raspolaže s namjenskim i nenamjenskim sredstvima ukupno 439.547,05 kn i 8.151,31 Eur-a.           


Potraživanja (sredstva koja će općina prihodovati) na dan 29.5.2017. godine iznose • -           3.908,08 kn potraživanja za refundiranje troškova

 • -           5.156,38 kn potraživanja od susjednih općina za komunalnog redara

 • -           460,00 kn potraživanja za korištenje javnih površina

 • -           26.275,06 kn potraživanja za zakup državnog zemljišta

 • -           34.185,86 kn potraživanja za zakup poslovnog prostora

 • -           32.000,00 kn potraživanje od Županije za prijevoz učenika

 • -           600,00 kn potraživanja od PRE-KOM-a

 • -           40.271,91 kn potraživanja za porez na tvrtku

 • -           137,49 kn potraživanja za porez na potrošnju

 • -           6.362,36 kn potraživanja za porez na promet nekretnina

 • -           102.637,17 kn iznose dospjela potraživanja za komunalnu naknadu dok je 165.884,76 kn nedospjelo potraživanja za komunalnu naknadu


 • UKUPNA DOSPJELA POTRAŽIVANJA IZNOSE: 251.994,31 kn
 • UKUPNA NEDOSPJELA POTRAŽIVANJA IZNOSE: 165.884,76 kn.
 • SVEUKUPNA POTRAŽIVANJA: 417.879.07 kn


  Ulaganja u razdoblju od 1.1.-29.5.2017. iznose:

 •            49.963,72 kn odnosi se na kupnju zemljišta u gospodarskoj zoni

 •            86.612,12 kn su ulaganja u Poslovnu zgradu (u kojoj su općinski uredi)

 •            2.999,00 kn kn za nabavu računala

 •  

 • Obaveze na dan 29.5.2017. iznose 137.999,00 kn.

 • 100.000,00 kn odnosi se na posljednju, tj. 2.ratu plaćanja otkupljene zgrade (bivši PZ) i dospijevaju na naplatu 31.12.2017. dok se 37.999,00 kn odnosi na obaveze prema CENKO GRADNJI i na naplatu dospijeva nakon završetka radova.

 •  

 • Također je prezentiran i popis općinske imovine koji je izvršilo Povjerenstvo za popis imovine sa stanjem na dan 31.12.2016. iz kojeg izdvajamo ukupna vrijednost zemljišta u vlasništvu općine iznosi 2.836.437,11 kn.

 • Procijenjena odnosno nabavna vrijednost poslovnih objekata iznosi 5.122.999,38, tu je napomenuto da nema evidentirane građevine Ribičkog doma te građevine Nogometnog kluba te se nalaže se upravnom odjelu da do kraja 2017. godini poduzme potrebne radnje kako bi se došlo do procjene vrijednosti i tih građevina. Vrijednost postrojenja i opreme iznosi 241.295,40 kn, sitnog inventara 128.256,76 kn, vrijednost prostornog plana iznosi 93.315,40 kn, a iznos amortizacije za 2016. godine iznosi 145.467,68 kn..

 •             Općina Donji Vidovec sudjeluje u vlasništvu, tj. ima suvlasničke udjele i dionice u Međimurje-plinu, Međimurskim vodama, PRE-KOM-u i Hrvatskom radio Čakovcu u vrijednosti od 5.018.500,00 kn.

 •             Također u izvanbilančnoj evidenciji ima imovinu na korištenju šatore, pumpe za vodu, brodicu za spašavanje, vanbrodski motor Yamaha, autprikolicu za brodicu i stroj za punjenje vreća pijeskom.

 • Iz izvješća je vidljivo da se vrijednost imovine u 2017. g., tj. do 30.05.2017. povećala u odnosu na 2016. g.

 •  

 • Primopredaja je izvršena u vrlo vedroj i opuštenoj atmosferi. Dosadašnji načelnik je zahvalio svima na suradnji i potpori te se prisjetio i svog nedavno preminulog zamjenika Blaža Jakupaka i njegova doprinosa, novom čelništvu zaželio puno uspjeha uz svoju spremnost na suradnju. Sadašnji načelnik je zahvalio na iscrpnom i kvalitetnom izvješću te svemu do sada učinjenom te pozvao sve na suradnju i potporu prezentiranim i budućim općinskim projektima. Jedna lijepa, vedra i suradnička atmosfera, baš kako i priliči kulturnim ljudima.  


Natrag
scroll to top