Obavijest o uvidu u poljoprivredno zemljište - Općina Donji Vidovec
Disable Preloader

Novosti

Sukladno članku 29.stavku 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/2018), Općina Donji Vidovec  izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na svom području, odnosno na području k.o.Donji Vidovec.      Uvid u Prijedlog može se izvršiti u prostorijama Općine Donji Vidovec,Rade Končara 9, Donji Vidovec, u razdoblju 24.svibnja  do 07.lipnja 2018. godine, radnim danom od  08 do 15 sati. Također, uvid je moguć i na internetskoj stranici Općine. Zainteresiranim stranama ovo može biti praktično, budući da usporedno s pregledom Prijedloga mogu popratiti i druge izvore relevantne za problematiku raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (preglednik ARKOD-a, portali katastar.hritd.)


Pisane prigovore ili primjedbe na prijedlog Programa moguće je podnijeti najkasnije do isteka javnog uvida. O svim prigovorima odlučivat će Općinsko vijeće Općine Donji Vidovec u roku od 30 dana od podnošenja istih.


Natrag
scroll to top