Obavijest o početku postupka za priključenje na javni sustav odvodnje DONJI VIDOVEC - Općina Donji Vidovec
Disable Preloader

Novosti

Poštovani građani Općine Donji Vidovec!


Obavještavamo Vas da će Međimurske vode d.o.o. Čakovec kao nositelj investicije Aglomeracija Donja Dubrava i kao isporučitelj vodnih usluga za područje Općine Donji Vidovec, započeti postupak za priključenje objekata na javni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u Vašem naselju, u skladu s Odlukom o priključenju na komunalne vodne građevine Općine Donji Vidovec.


Od ponedjeljka 06.08.2018. godine u Vašem naselju predstavnici Međimurskih voda d.o.o. obilaskom svakog domaćinstva i uz Vašu suradnju prikupljat će potrebne podatke i vršiti izradu skice budućeg priključka za vaš objekat, a za potrebe sklapanja ugovora o priključenju na sustav javne odvodnje i korištenju usluga javne odvodnje i pročišćavanja.


Kada sa predstavnikom Međimurskih voda dogovorite položaj budućeg priključka na javni sustav odvodnje i dostavite potrebne podatke (kopiju katastarskog plana i kopiju građevinske dozvole (ili izvatka iz gruntovnice) za nekretninu, a za određene korisnike gdje postoje usklađeni podaci iz katastra i gruntovnice, Međimurske vode d.o.o. su već pribavile potrebnu dokumentaciju), pozivamo Vas na sklapanje ugovora o priključenju na javnu odvodnju,


dana 07.09.2018. (petak) u prostorijama Općine Donji Vidovec, u razdoblju od 12,00-18,00 sati.


Za sklapanje ugovora potrebna je osobna iskaznica i OIB vlasnika nekretnine odnosno budućeg korisnika javne kanalizacije.


S poštovanjem,


Vaše MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec


Natrag
scroll to top