Među prvima, ugovor su već potpisali na" />

Započelo sklapanje ugovora o priključenju na javnu odvodnju za Aglomeraciju Donja Dubrava - Općina Donji Vidovec
Disable Preloader

NovostiMeđu prvima, ugovor su već potpisali načelnik Donje Dubrave Marijan Varga i načelnik Donjeg Vidovca Josip Matulin, a poznato je da je sam priključak besplatan za krajnjeg korisnika


Predstavnici Međimurskih voda d.o.o. od 6. kolovoza su započeli postupak za priključenje objekata na javni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u Aglomeraciji Donja Dubrava čija gradnja započinje potkraj ove godine.


Krenulo se s naseljima Donja Dubrava i Donji Vidovec, a obilazi se svako domaćinstvo. Prikupljaju se potrebni podaci i vrši izrada skice budućeg priključka za objekt. Do 24.kolovoza to je već učinjeno za petstotinjak budućih korisnika. Među prvima, ugovor su već potpisali načelnik Donje Dubrave Marijan Varga i načelnik Donjeg Vidovca Josip Matulin, a potpisivanje je omogućeno i onima koji su se vraćali na rad u inozemstvo.


Nakon prikupljanja podataka i izrada skica budućih priključaka, samo potpisivanje ugovora u dogovoru s lokalnom samoupravom održati će se u petak, 7. rujna u prostorijama Općine Donji Vidovec i Vijećnici doma kulture Zalan u Donjoj Dubravi u vremenu od 12 do 18 sati.


Za preostale buduće korisnike usluge javne odvodnje i pročišćavanja u naseljima Donja Dubrava i Donji Vidovec omogućen je termin potpisivanja ugovora u petak, 21. rujna u istim prostorima i istom terminu. Poznato je da je sam priključak besplatan za krajnjeg korisnika jer se financira u sklopu investicije izgradnje sustava sredstvima EU, Državnog proračuna, Hrvatskih voda i jedinica lokalne samouprave.


Informacije o postupku za priključenje objekata na javni sustav odvodnje i pročišćavanja objavljene su na internet stranicama Općina Donja Dubrava i Donji Vidovec i prigodnim pisanim obavijestima Međimurskih voda d.o.o..


Odmah nakon zaključenja ugovora u Donjoj Dubravi i Donjem Vidovcu, kreće se od rujna do listopada i za naselje Sveta Marija, Donji Mihaljevec, Oporovec, Cirkovljan, Draškovec, Hemuševec i Čukovec, o čemu će budući korisnici biti pravodobno informirani.
Natrag
scroll to top