Natječaj - projekt "Za obitelj" - Općina Donji Vidovec
Disable Preloader

Novosti

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru projekta „ZA OBITELJ“ financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. – Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, UP.02.2.2.08.0028, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Klinčec“ Donja Dubrava na temelju čl.26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) dana 28.08.2018.g. raspisuje


NATJEČAJ  ZA  ZAPOŠLJAVANJE U PERIODU TRAJANJA PROJEKTA ZA OBITELJ (30 mjeseci)


1) odgojitelja predškolske djece – 2  izvršitelja M/Ž , rad na određeno puno radno vrijeme


UVJETI - prema Zakonu o preškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih suradnika, te vrsti stručne spreme ostalih radnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).


MJESTO RADA - 1 izvršitelj Donja Dubrava i 1 izvšitelj Donji Vidovec


Kandidati na natječaj prilažu: 1. Zamolbu

 2. Životopis

 3. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi

 4. Položen stručni ispit

 5. Domovnicu

 6. Uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci

 7. Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu o podacima


       evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.


S izabranim kandidatom ugovara se probni rad od 90 dana.


2) kuhara – 2 izvršitelja M/Ž, određeno nepuno radno vrijeme ( 4 sata dnevno)


UVJETI - prema Zakonu o preškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih suradnika, te vrsti stručne spreme ostalih radnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).


MJESTO RADA - 1 izvršitelj Donja Dubrava i 1 izvšitelj Donji Vidovec


Kandidati na natječaj prilažu: 1. Zamolbu

 2. Životopis

 3. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (KV kuhar)

 4. Radno iskustvo od 1 godine

 5. Domovnicu

 6. Uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci

 7. Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu o podacima


       evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.


S izabranim kandidatom ugovara se probni rad od 60 dana.


3) spremačice – 2 izvršitelja M/Ž, rad na određeno nepuno radno vrijeme ( 4 sata dnevno)


UVJETI - prema Zakonu o preškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih suradnika, te vrsti stručne spreme ostalih radnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).


MJESTO RADA - 1 izvršitelj Donja Dubrava i 1 izvšitelj Donji Vidovec


Kandidati na natječaj prilažu: 1. Zamolbu

 2. Životopis

 3. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi ( PKV ili NKV radnik)

 4. Domovnicu

 5. Uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci

 6. Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu o podacima


       evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.


S izabranim kandidatom ugovara se probni rad od 60 dana.


Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti do 04.09.2018.g. na adresu: Dječji vrtić „Klinčec“, Krbulja 21/a, 40320 Donja Dubrava, s naznakom „ Za natječaj „ ZA OBITELJ“ – odgojitelj, kuhar, spremačica (navesti odgovarajuću kategoriju) – ne otvaraj“.


Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke.


Odabrani kandidati započeti će sa radom 06.09.2018.g.


UPRAVNO VIJEĆE


DJEČJEG VRTIĆA „KLINČEC“


Natrag
scroll to top