Završni treći krug sklapanja ugovora o priključenju na javnu odvodnju - Općina Donji Vidovec
Disable Preloader

Novosti

Poštovani građani Općine Donji Vidovec!


Međimurske vode d.o.o. Čakovec, kao nositelj investicije Aglomeracija Donja Dubrava i kao isporučitelj vodnih usluga za područje Općine Donji Vidovec, u postupku za priključenje objekata na javni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, temeljem prethodno prikupljene dokumentacije, održat će u Vašem naselju


završni treći krug sklapanja ugovora o priključenju na javnu odvodnju, dana 02.11.2018. (petak) u prostorijama Općine Donji Vidovec, u razdoblju od 12,00-18,00 sati.


Za sklapanje ugovora potrebna je osobna iskaznica i OIB vlasnika nekretnine odnosno budućeg korisnika javne kanalizacije.


S poštovanjem,


Vaše MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec


 


Natrag
scroll to top