" />
Najava 13. sjednice Općinskog vijeća - Općina Donji Vidovec
Disable Preloader

Novosti

Na temelju članka 58. i 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Donji Vidovec ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 2/18),
S A Z I V A M 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Vidovec za petak – 21.prosinac 2018. godine sa početkom u 18.00 sati.


Sjednica će se održati u vijećnici Općine Donji Vidovec.           
Za sjednicu predlažem slijedeći:


      DNEVNI RED: 1. PRIJEDLOG 2.Izmjene i dopune Proračuna Općine Donji Vidovec za 2018. godinu

 2. PRIJEDLOG 2.Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Donji Vidovec za 2018. godinu

 3. PRIJEDLOG 2.Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Donji Vidovec za 2018. godinu

 4. PRIJEDLOG Odluke o komunalnoj naknadi Općine Donji Vidovec

 5. PRIJEDLOG Odluke o komunalnom doprinosu Općine Donji Vidovec

 6. PRIJEDLOG Odluke o zajedničkom obavljanju komunalnih djelatnosti 7. PRIJEDLOG Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti 8. PRIJEDLOG Odluke o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge obavljanja dimnjačarskih poslova

 7. PRIJEDLOG Odluke o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge ukopa

 8. PRIJEDLOG Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Donji Vidovec unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. , Mjera 19 LEADER – Podmjera 19.2, LRS LAG-a Mura Drava – PROJEKT REKONSTRUKCIJE MRTVAČNICE

 9. PRIJEDLOG Proračuna Općine Donji Vidovec za 2019. godinu s projekcijom na 2020.-2021. godinu

 10. PRIJEDLOG Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Donji Vidovec za 2019. godinu

 11. PRIJEDLOG Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Donji Vidovec za 2019. godinu

 12. PRIJEDLOG Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Donji Vidovec za 2019. godinu

 13. PRIJEDLOG Programa korištenja sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade na području Općine Donji Vidovec za 2019. godinu

 14. PRIJEDLOG Programa javnih potreba u kulturi Općine Donji Vidovec za 2019. godinu

 15. PRIJEDLOG Programa javnih potreba u sportu Općine Donji Vidovec za 2019. godinu

 16. PRIJEDLOG Socijalnog programa Općine Donji Vidovec za 2019. godinu

 17. PRIJEDLOG Plana upravljanja imovinom Općine Donji Vidovec za 2019. godinu

 18. PRIJEDLOG Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Donji Vidovec za 2019. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

 19. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Donji Vidovec za 2018. godinu


Molim za odaziv sjednici.  


OSIM ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA NA SIJEDNICU POZIVAM: 1. Općinskog načelnika i njegovog zamjenika

 2. Predstavnike sredstava javnog priopćavanja


PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Josip Jambrešić, v.r.


Natrag
scroll to top