PRIOPĆENJE O PROVOĐENJU DERATIZACIJE - Općina Donji Vidovec
Disable Preloader

Novosti

Djelatnici DDD službe BIOINSTITUTA d.o.o. provest će deratizaciju na području Općine Donji Vidovec u razdoblju: od 14.03.2019. do 16.03.2019.
Deratizacija će se provoditi preparatom na bazi brodifakuma (antidot Vitamin K) izloženog u kutijama za deratizaciju

Molimo Vas :
da uklonite smeće iz prostora gdje će se obavljati deratizacija
da ne dirate i ne premještate postavljene kutije s mamcima
da onemogućite djeci pristup postavljenim kutijama s mamcima
da onemogućite domaćim životinjama pristup postavljenim kutijama s mamcima
Za sve ostale informacije možete se obratiti na broj telefona: 098 465 485


Bioinstitut d.o.o.
Služba dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
Dr. Rudolfa Steinera 7, HR-40000 Čakovec,
OIB: 42588898414, Matični broj: 3108589, Tr. sud u Varaždinu: 070002678,
Temeljni kapital: 34.060.600,00 kn uplaćen u cijelosti,
Žiro račun (IBAN): HR58 2484 0081 1003 2792 3, Reiffeisenbank d.d. Čakovec.
Tel. 040 364 511 Dežurni: 098 465 485 ddd@bioinst itut.hr www.bioinst itut.hr


Natrag
scroll to top