Objava biračima, KLASA: 013-01/19-01/13, URBROJ: 515-07-02/1-19-2 od 26. ožujka 2019. godine vezana uz predstojeće izbore za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske - Općina Donji Vidovec
Disable Preloader

Novosti

scroll to top