Prva izmjena 4. LAG natječaja za mjeru 1P1-M1 - Općina Donji Vidovec
Disable Preloader

Novosti

Poštovani,


LAG Mura-Drava 30. srpnja 2019. godine vrši izmjenu Natječaja za mjeru 1P1-M1 “Poticanje ulaganja u povećanje kapaciteta, modernizacija i opremanje malih PG-ova”. Izmjene se vrše u:  1. LAG natječaju

  2. Obrascu A, prijavnom obrascu

  3. Obrascu B, Poslovnom planu, opisni dio

  4. Prilogu I. Dokumentacija za podnošenje prijave projekta


Izmjenjena dokumentacija nalazi se na poveznici.

 

 

 

Natrag
scroll to top