18.10.2019. Od 28.10.2019 godine Uprava PRE-KOM-a (K. Zvonimira 9, Prelog) seli se na novu lokaciju u Podu" />
PRESELJENJE UPRAVE PRE-KOM-a - Općina Donji Vidovec
Disable Preloader

Novosti

18.10.2019. Od 28.10.2019 godine Uprava PRE-KOM-a (K. Zvonimira 9, Prelog) seli se na novu lokaciju u Poduzetnički centar Prelog, (Hrupine 7B, Prelog- Gospodarska zona Sjever). Od tada se koriste slijedeći telefonski brojevi:


Blagajna: 040/645535


Pogrebni poslovi i upravljanje grobljima: 040/321247


Sektor računovodstva: 040/645594


Sektor gospodarenja otpadom, dimnjačarska služba, čišćenje i održavanje zgrada: 040/321246, 040/321244


Sektor održavanja javnih površina i groblja, operativa, tržnica i nabava: 040/645458, 040/646898


Reciklažni centar: 099 4907528


Centar za ponovnu uporabu: 099 3344418


Kompostana: 098 273513


NAPOMENA: Prema obavijesti teleoperatera 25.10.2019. godine (petak) u period od 8 do 11 sati doći će do isključivanja starih brojeva na lokaciji K. Zvonimira 9, Prelog i njihovo preseljenje na novu lokaciju Poduzetnički centar Prelog, (Hrupine 7B, Prelog- Gospodarska zona Sjever). Zbog toga može doći do problema u komunikaciji te Vas pozivamo da 25.10.2019. koristite za staru lokaciju (K. Zvonimira 9, Prelog) koristite  mobilni broj 099 33 44 440. 


U ponedjeljak će se gore navedeni brojevi koristiti na novoj lokaciji Poduzetnički centar Prelog, (Hrupine 7B, Prelog- Gospodarska zona Sjever).


Zahvaljujemo na razumijevanju, PRE-KOM Prelog

Natrag
scroll to top