Poštovane/i,


u privitku se dostavlja Objava biračima, KLASA: 013-01/19-01/60, URBROJ: 515-07-02/1-19-2" />

Objava biračima vezana uz predstojeće izbore za Predsjednika Republike Hrvatske - Općina Donji Vidovec
Disable Preloader

Novosti






Natrag
scroll to top