Odluka o mjerama sprječavanja širenja virusa COVID-19 na području Općine Donji Vidovec - Općina Donji Vidovec
Disable Preloader

Novosti

Sukladno Odluci o mjerama sprječavanja širenja virusa Covid-19 na području Općine Donji Vidovec (KLASA: 022-05/20-01/02, URBROJ: 2109/07-01-20-1, od 16. ožujka 2020.) Jedinstveni upravni odjel Općine Donji Vidovec ne radi sa strankama od 16.3.2020. do daljnje obavijesti, a kontakt će biti moguć telefonski, poštom i e-mailom.


TELEFON: 040/ 615 - 105


 


Natrag
scroll to top