Online Anketni upitnik o volontiranju - Općina Donji Vidovec
Disable Preloader

Novosti

Volonterski Centar "Za zajednicu" sa sjedištem u Prelogu, radi na poticanju, promociji i razvoju volonterstva u lokalnoj zajednici, na području donjeg dijela Međimurske županije, te trenutno provodi projekt "Mijenjam svijet, volontiram III".

 

S obzirom na COVID-19 i naputke Stožera civilne zaštite, i mi prilagođavamo projektne aktivnosti novonastaloj situaciji. 

 

Ovim putem, molim Vas za suradnju i pomoć oko provedbe anketnog upitnika o volontiranju koji se provodi u sklopu projekta Mijenjam svijet, volontiram III, na području donjeg dijela Međimurske županije koje obuhvaća područje Grada Preloga i općina Donji Kraljevec, Goričan, Donja Dubrava, Sveta Marija, Donji Vidovec, Domašinec Podturen, Dekanovec i Orehovica. 

 

Ispitivanje građana su naši volonteri trebali provesti na području partnerskih organizacija, dakle na području Grada Preloga, Općine Donji Vidovec, Općine Domašinec i Općine Podturen kako bi dobili prikaz uključenosti građana u volonterske aktivnosti na području donjeg dijela Međimurske županije. 

S obzirom na upute o socijalnoj distanci, prilagodili smo način provođenja anketnih upitnika, na način da se isti mogu popuniti putem online obrasca na našim web stranicama i putem poveznice na Facebook stranici Volonterskog centra. 

 

Upitnik možete popuniti na poveznici: https://forms.gle/QGgaRv9a8coYNA88A

 

Molimo Vas da anketni upitnik objavite na Vašim službenim stranicama i uputite građane s Vašeg područja da ga ispune, kako bi dobili što bolje rezultate i realan prikaz stanja uključenosti građana u volonterske aktivosti. Poveznicu možete poslati i Vašim poznanicima.

 

Također, pozivam i sve Vas, da izdvojite 5 minuta i ispunite upitnik i sami te na taj način doprinesete kvalitetnijem prikazu informiranosti i uključenosti građana u volonterske aktivnosti u vašem kraju. 

 

Napominjem, anketni upitnik o volontiranju je anoniman, a konačni, zajednički rezultati provedene ankete će se koristiti za potrebe dokazivanja provođenja projektnih aktivnosti te će isti biti predstavljeni nadležnom tijelu i objavljeni na našim stranicama.

 

Zahvaljujem Vam na suradnji i sudjelovanju.

 

Srdačan pozdrav

 

Karolina Kraljić

Voditeljica projekta

--


Volonterski centar "Za zajednicu"


Natrag
scroll to top