Donji Vidovec 2. Uskrsna nedjelja 19.04.2020. - Općina Donji Vidovec
Disable Preloader

Novosti

 Donji  Vidovec 2. Uskrsna nedjelja 19.04.2020.


SVETA MISA:     ŽUPNA  


Svete mise  (u Donjoj Dubravi osim subote) bez prisutnosti vjernika:


Ponedjeljak:  po nakani „Obiteljski vjenčić“


Utorak:          za + Roškar Anu


Srijeda:          za + Slavicu Matulin god. Franju i + rod.


Četvrtak:       za + Lovrek Mariju god. i Miju


Petak:            za + Doroteju Žemlić god. i Josipa i Ivana


Subota:          za + Jelenu i Rudolfa Šarkanj i Darinku Horvat (Godišnje klečanje i blagoslov polja)


NEDJELJA:        ŽUPNA


Katolički tisak: Glas koncila, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Sv. Josip, Marija, Mak,


SVETE MISE BEZ PRISUTNOSTI VJERNIKA!


Možete dati lukno  i  dar za crkvu – kroz cijelu godinu !


Hvala  onima koji daruju  za crkvu!


Skupljamo papir,  plastične i  staklene flaše!

Natrag
scroll to top