Upisi u dječji vrtić za pedagošku godinu 2020./21. - Općina Donji Vidovec
Disable Preloader

Novosti

DJEČJI VRTIĆ Klinčec
Krbulja 21a
DONJA DUBRAVA
tel:040-688-202


email: djecji.vrtic.donja.dubrava@ck.t-com.hr
www.djecjivrticklincec.hr

UPISI U DJEČJI VRTIĆ za pedag.godinu 2020./21.


25.05.20.-03.06.2020.

Roditelji odnosno skrbnici djece predškolske dobi koji su zainteresirani za upis djece u Dječji vrtić KLINČEC u D.DUBRAVI I D.VIDOVCU trebaju: ispuniti prijavu i priložiti svu potrebnu dokumentaciju, koju možete pogledati klikom na link ovdje i to sve predati putem:

1.mail-a: djecji.vrtic.donja.dubrava@ck.t-com.hr
2.pošte: D.VRTIĆ KLINČEC,Krbulja 21a,D.Dubrava
3.osobno dolaskom uvrtić

prijava se osim na gore spometom linku nalazi i u dokumentu koji je u privitku vijesti.
Prijave pristigle poslije toga datuma ili bez potpune dokumentacije neće se razmatrati u okviru ovog natječaja.
Rezultati upisa (vođeni Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obaveza korisnika usluga objavljeni
na webstranici djecjivrticklincec.hr) biti će objavljeni na oglasnoj ploči D.vrtića D.Dubrava
i D.Vidovec te na webstranici djecjivrticklincec.hr najkasnije do 20.06.20.
Rezultati upisa biti će objavljeni pod datumum rođenja djeteta i inicijalima djeteta.

PREDAJOM PRIJAVE ZA VRTIĆ I POTREBNE DOKUMENTACIJE DIJETE NIJE UPISANO U D.VRTIĆ KLINČEC,NEGO KADA RODITELJ POTPIŠE UGOVOR S DJEČJIM VRTIĆEM.


 


Natrag
scroll to top