Donji Vidovec - DUHOVI 31. 05. 2020. - Općina Donji Vidovec
Disable Preloader

Novosti

SVETA MISA: 9.00 za + Lukša Ivana i + rod. Lukša i Zvonar


Ponedjeljak: 9.00 za + Šulj Pavla, + obitelj Horvat
Utorak: 8.00 slobodno
Srijeda: 17.30 slobodno
Četvrtak: 8.00 slobodno
Petak: 17.30 za + Petrić Antuna i snina Stjepana
Subota: 8.00 za + Hunjadi Augusta, Mariju, Hertarić Mirka, Magdalenu i Josipa


Nedjelja: 9.00 za + rod. Kranjec, Matotek, Jovanović Mirka i Cenko Daria


Katolički tisak:Glas koncila, Glasnik Srca Isusova i Marijina
, Radosna vijest, još Mak,
Župna Kateheta:
Utorak, četvrtak i subota u 8.30 prvopričesnici
Srijeda: u 16.00 firmanici
Sveta potvrda je u ponedjeljak 13. srpnja. u 9.00
Sveta prva pričest je u nedjelju 14. lipnja u 9.00
Možete dati lukno i dar za crkvu. – kroz cijelu godinu !
Hvala onima koji daruju za crkvu!
Skupljamo papir, plastične i staklene flaše!

Natrag
scroll to top