Poštovani!
Obavještavamo vas da su Međimurske vode d.o.o., kao javni isporučitelj vodnih usluga sklopi" />
Obavijest o završenom javnom natječaju "Pražnjenje i odvoz komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje na području Međimurja" za Općinu Donji Vidovec - Općina Donji Vidovec
Disable Preloader

Novosti

Poštovani!
Obavještavamo vas da su Međimurske vode d.o.o., kao javni isporučitelj vodnih usluga sklopile dana 15.06.2020. godine Ugovor o pražnjenju i odvozu komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje za područje Općine Donji Vidovec s vršiteljem usluge EKO USLUGE, vl. Ivan Vurušić, Orehovica, Nikole Tesle 25a.


Pozivamo vas da o tome obavijestite građane objavom na web stranicama i oglasnoj ploči ili na drugi odgovarajući način.

U privitku vam dostavljamo osnovne podatke kako naručiti navedenu uslugu, sa cijenom i uvjetima vršenja usluge te molimo da objavite i pravnu regulativu s tog područja – tekst koji se nalazi u nastavku dopisa.


Navedene informacije nalaze se i na web stranicama javnog isporučitelja vodnih usluga https://medjimurske-vode.hr


Lijep pozdrav / Regards,


Biserka Mavrin-Veinović
Voditeljica Pravnih i općih poslova/Head of
Legal and general affairs
Međimurske vode Čakovec
Tel. + 385 40 373 -762, Mob. + 385 98 213-520
Fax. + 385 40 373-771
e-mail: biserka.mavrin@medjimurske-vode.hr
www.medjimurske-vode.hr


Natrag
scroll to top