OBAVIJEST O IZRADI I. IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA PODUZETNIČKE ZONE – JUG DONJI VIDOVEC („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/12) - Općina Donji Vidovec
Disable Preloader

Novosti

Općinsko vijeće Općine Donji Vidovec donijelo je Odluku o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poduzetničke zone – Jug Donji Vidovec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/12).


Detaljne informacije o tijeku izrade I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poduzetničke zone – Jug Donji Vidovec, mogu se dobiti na adresi: Općina Donji Vidovec, Rade Končara 9, 40327 Donji Vidovec, putem emaila na adresi: opc.dvidovec@gmail.com ili na telefon: 040/615-105.


 


Jedinstveni upravni odjel


Natrag
scroll to top