Početna konferencija projekta TWO RIVERS ONE GOAL II u Goričanu - Općina Donji Vidovec
Disable Preloader

Novosti

U Goričanu se 15. listopada 2020. godine održala početna konferencija prekograničnog projekta Sustainable water tourism along Mura and Drava River II (Two Rivers one Goal II) financiranog iz Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020., u kojem Općina Donji Vidovec sudjeluje kao projektni partner.


Radi se o projektu koji je započeo s provedbom 01. rujna 2020. godine, a provoditi će se sljedeća 24 mjeseca. Ukupna vrijednost projekta iznosi 888.876,76 € uz stopu sufinanciranja Europske unije od 85%. Iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava na razini cijelog projekta iznosi 755.545,23 €. Ukupan iznos koji je namijenjen za provedbu aktivnosti Općine Donji Vidovec iznosi 94.866,25 €, od kojeg 85% odnosno 80.636,31 €, dodjeljuje Europska unija. Iznos vlastitog sufinanciranja Općine Donji Vidovec iznosi 14.299,94 €.


Predstavnici Općine Donji Vidovec, načelnik Josip Matulin i pročelnica Jelena Dominić prisustvovali su početnoj konferenciji na kojoj su predstavljene i najvažnije aktivnosti koje će Općina provoditi tijekom projekta.


Kao najvažnija aktivnost Općine Donji Vidovec predstavljena je aktivnost izgradnje i uređenja tradicionalnog etno-parka, koji će se sastojati od pet drvenih kućica u kojima će se postaviti i izložba na temu tradicije ispiranja zlata, tradicionalnih obrta te na temu života ljudi uz rijeke Muru i Dravu. Kao aktivnosti projekta predviđene su i četiri demonstracije ispiranja zlata koje će se održati u organizaciji Općine Donji Vidovec. Ovim projektom će se kreirati novi turistički sadržaj i proširiti turistička ponuda Općine Donji Vidovec, čime će se privući i novi turisti u regiju.


Aktivnosti Općine Donji Vidovec nastavljaju se na prethodni projekt Two Rivers one Goal koji se provodio od 01. svibnja 2017. godine do 30. travnja 2019. godine i u kojem je Općina Donji Vidovec također sudjelovala kao projektni partner.


 


logosi
Natrag
scroll to top