OGLAS o otvaranju javne rasprave I ID DPU poduzetničke zone Jug Donji Vidovec 2020. - Općina Donji Vidovec
Disable Preloader

Novosti

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zaključka općinskog načelnika Općine Donji Vidovec, KLASA: 350-02/20-01/02, URBROJ: 2109/07-01-20-36 od 3. studenog 2020. godine, objavljuje se


JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU I. IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA PODUZETNIČKE ZONE – JUG DONJI VIDOVEC („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/12)


1. Javna rasprava će trajati od 16.11.2020. do 30.11.2020.


2. Javni uvid u Prijedlog I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Poduzetničke zone – Jug Donji Vidovec („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/12) moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Donji Vidovec,  Rade Končara 9, 40327 Donji Vidovec svakog radnog dana u uredovno radno vrijeme i na web stranicama Općine Donji Vidovec www.donjividovec.hr, te izrađivača plana (www.urbia.hr).


3. Javno izlaganje prijedloga I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Poduzetničke zone – Jug Donji Vidovec organizirat će se u prostorijama Općine Donji Vidovec, Rade Končara 9, 40327 Donji Vidovec i to 17.11. 2020. godine (utorak) u 11:00 sati.


4. Primjedbe i prijedloge sudionici mogu davati tijekom javne rasprave, zaključno sa 30.11.2020. godine i to na slijedeći način:


- postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima,


- davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja,


- upućivanjem pismenih prijedloga i primjedbi Općini Donji Vidovec, Rade Končara 9, 40327 Donji Vidovec.


 


Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.


Podnositelji trebaju na podnesku navesti adresu za dostavu odgovora.


 


OPĆINSKI NAČELNIK


Općine Donji Vidovec


Josip Matulin


 


KLASA: 350-02/20-01/02


URBROJ: 2109/07-01-20-37  


Donji Vidovec, 5. studenog 2020.
Natrag
scroll to top