Opremanje Doma kulture sredstvima iz EU fondova - Općina Donji Vidovec
Disable Preloader

Novosti

Dana 24.5.2021. godine zaprimljena je Odluka o odabiru projekta "Opremanje Doma kulture u Donjem Vidovcu" kojim je nositelj projekta, Općina Donji Vidovec odabran, od strane Upravnog odbora LAG-a Mura-Drava za dodjelu potpore u iznosu od 155.000,00 kuna. Općina Donji Vidovec navedeni projekt prijavila je u ožujku 2021. godine unutar mjere 19. Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER iz Programa ruralnog razvoja RH. U daljnjim koracima LAG Mura Drava podnosi prvi dio zahtjeva za potporu prema Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Prijavljenim projektom Općina Donji Vidovec planira nabavku konferencijskih stolica za dvoranu, projektora, računala, blackout zavjesa i druge opreme. Ovim projektom opremanja, unutrašnjost objekta biti će u skladu s vanjskim izgledom obnovljene zgrade Doma kulture.

 
Natrag
scroll to top