Javno savjetovanje - Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Donji Vidovec - Općina Donji Vidovec
Disable Preloader

Novosti

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" br. 25/13 i 85/15) i članka 45. Statuta Općine Donji Vidovec („Službeni glasnik Međimurske županije“ 6/21) općinska načelnica Općine Donji Vidovec upućuje  JAVNI POZIV


za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o načinu pružanja javne usluge skupljanja komunalnog otpada na području Općine Donji Vidovec.


Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da dostavi svoje prijedloge i mišljenja na nacrt Odluke načinu pružanja javne usluge skupljanja komunalnog otpada na području Općine Donji Vidovec.


Svoje prijedloge i mišljenja možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se daje u prilogu ovom Javnom pozivu i poslati na u njemu navedenu e-mail adresu ili na adresu Općina Donji Vidovec, Rade Končara 9, Donji Vidovec.


Savjetovanje će trajati od 19. studenog do 19. prosinca 2021.


Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću.


KLASA: 351-02/21-01/05


URBROJ: 2109/7-01-21-01


Donji Vidovec, 19.11.2021.


OPĆINSKA NAČELNICA


Bojana Petrić, bacc.inf
Natrag
scroll to top