PRIJEDLOZI ZA IMENOVANJE SUDACA POROTNIKA - Općina Donji Vidovec
Disable Preloader

Novosti

Otvorene su prijave za dostavu prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Varaždinu. Temeljem članka 119. Zakona o sudovima („Narodne novine“ broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19 i 130/20) suce porotnike općinskih i županijskih sudova imenuje županijska skupština, odnosno Gradska skupština Grada Zagreba po pribavljenim prijedlozima općinskog odnosno gradskog vijeća, sindikata, udruge poslodavaca i gospodarske komore.


Prema članku 117. Zakona o sudovima sucem porotnikom može biti imenovan punoljetni hrvatski državljanin dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika, isti se imenuje na mandat od četiri godine i istekom toga roka može biti ponovno imenovani.


Sudac porotnik ne smije biti član političke stranke niti se baviti političkom djelatnošću. Također, sudac ne smije obavljati odvjetničku ili javnobilježničku službu, poslove člana upravnog ili nadzornog odbora, trgovačkog društva ili druge pravne osobe, kao i da ne smije obavljati drugu službu ili posao koji bi mogli utjecati na njegovu samostalnost, nepristranost i neovisnost ili umanjiti  njegov društveni ugled ili su inače nespojivi s obnašanjem sudačke dužnosti.


Nadalje, prema članku 77. stavku 2. točki 5. Zakona o državnom sudbenom vijeću („Narodne novine“ broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13, 82/15, 67/18 i 126/19) sucu, pa tako i sucu porotniku sudačka dužnost prestaje kada navrši 70 godina.


Molimo kandidate koji ispunjavaju uvjete i žele se prijaviti da to učine u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Vidovec dostavom popunjene izjave najkasnije do 11. ožujka 2022. godine kako bi Općina pravovremeno proslijedila svoje prijedloge Županiji.
Natrag
scroll to top