Poziv zainteresiranim gospodarskim subjektima - radovi na vanjskom uređenju prostora uz zgradu dječjeg vrtića, uređenje i opremanje dječjeg igrališta uz dječji vrtić - Općina Donji Vidovec
Disable Preloader

Novosti

Općina Donji Vidovec prijavila je Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića u Donjem Vidovcu temeljem čega je sklopljen Ugovor o sufinanciranju i Općini je dodijeljen iznos od 26.097.63 eura (196.632,59 kuna) za radove na vanjskom uređenju prostora uz zgradu dječjeg vrtića te uređenje i opremanje dječjeg igrališta uz dječji vrtić. Razlika iznosa Projekta sufinancirat će Općina Donji Vidovec iz općinskog proračuna.

Općina je raspisala Poziv za dostavu ponuda za izvođenje radove na vanjskom uređenju prostora uz zgradu dječjeg vrtića te uređenje i opremanje dječjeg igrališta uz dječji vrtić.

Dana 29.kolovoza 2023. godine donesena je Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave jer nije pristigla nijedna ponuda.

Postupak jednostavne nabave se ponavlja.

Općina Donji Vidovec je 30.08.2023. godine raspisala ponovljeni poziv za dostavu ponuda za izvođenje radova na vanjskom uređenju prostora uz zgradu dječjeg vrtića te uređenje i opremanje dječjeg igrališta uz dječji vrtić.

Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu popuniti i troškovnik, a sve prema rokovima i uvjetima iz ponovljenog Poziva.

 

PRILOZI:

1. Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave

2. Ponudbeni list

3. Troškovnik

Natrag
scroll to top