Poziv zainteresiranim gospodarskim subjektima - radovi na Izgradnji zgrade Dječjeg vrtića u Donjem Vidovcu - Općina Donji Vidovec
Disable Preloader

Novosti

Općina Donji Vidovec prijavila je Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine projekt ulaganja u izgradnju zgrade dječjeg vrtića u Donjem Vidovcu temeljem čega je dobivena Odluka o sufinanciranju Projekta i Općini je dodijeljen iznos od 34.200,00 eura za radove na izgradnji vanjskog vodovoda, unutarnjeg vodovoda i kanalizacije (bez postavljanja sanitarija)  vanjskih elektroinstalacija i EKM instalacija. Razlika iznosa Projekta sufinancirat će Općina Donji Vidovec iz općinskog proračuna.

Općina je raspisala Poziv za dostavu ponuda za izvođenje gore navedenih radova na Projektu izgradnje zgrade Dječjeg vrtića u Donjem Vidovcu.

Provodi se postupak jednostavne nabave.

Općina Donji Vidovec je 04.09.2023. godine objavila poziv za dostavu ponuda za izvođenje radova na izgradnji vanjskog vodovoda, unutarnjeg vodovoda i kanalizacije (bez postavljanja sanitarija)  vanjskih elektroinstalacija i EKM instalacija na zgradi dječjeg vrtića u Donjem Vidovcu.

Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu popuniti i troškovnik, a sve prema rokovima i uvjetima iz ponovljenog Poziva.

 

PRILOZI:

1. Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave

2. Ponudbeni list

3. Troškovnik

4. Projekt hidroinstalacija i vanjskog uređenja

Natrag
scroll to top