Poziv zainteresiranim gospodarskim subjektima - radovi na Izgradnji zgrade Dječjeg vrtića u Donjem Vidovcu - Općina Donji Vidovec
Disable Preloader

Novosti

Općina Donji Vidovec prijavila je Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije projekt ulaganja u izgradnju zgrade dječjeg vrtića u Donjem Vidovcu temeljem čega je dobivena Odluka o sufinanciranju Projekta i sklopljen Ugovor o financiranju kojim je Općini je dodijeljen iznos od 45.000,00 eura za radove na izgradnji elektroinstalacija, strojarskih instalacija te građevinskih (zidarskih) radova na zgradi Dječjeg vrtića. Razlika iznosa Projekta sufinancirat će Općina Donji Vidovec iz općinskog proračuna.

Općina je raspisala Poziv za dostavu ponuda za izvođenje gore navedenih radova na Projektu izgradnje zgrade Dječjeg vrtića u Donjem Vidovcu.

Provodi se postupak jednostavne nabave.

Općina Donji Vidovec je 07.09.2023. godine objavila poziv za dostavu ponuda za izvođenje radova na ugradnji elektroinstalacija, strojarskih instalacija te izvođenje građevinskih (zidarskih) radova na zgradi Dječjeg vrtića u Donjem Vidovcu.

Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu popuniti i troškovnik, a sve prema rokovima i uvjetima iz ponovljenog Poziva.

 

PRILOZI:

1. Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave

2. Ponudbeni list

3. Troškovnik

4. Strojarski projekt 

Natrag
scroll to top