Općinska načelnica Općine Donji Vidovec, dana 25. rujna 2023. godine potpisala je ugovor za izgradnju vatrogasnog spremi&sc" />
Potpisan ugovor s izvođačem radova za izgradnju vatrogasnog spremišta uz Vatrogasni dom u Donjem Vidovcu - Općina Donji Vidovec
Disable Preloader

Novosti


Općinska načelnica Općine Donji Vidovec, dana 25. rujna 2023. godine potpisala je ugovor za izgradnju vatrogasnog spremišta uz Vatrogasni dom u Donjem Vidovcu.📌 Vrijednost radova planirana je u iznosu od 22.744,95 EURA bez PDV-a, odnosno 28.431,19 EURA s PDV-om od čega će se dio u iznosu od 15.936,75 EURA sufinancirati iz LAG Mura Drava natječaja koji je bio raspisan unutar mjere 2P1-M1 " Razvoj i modernizacija društvene infrastrukture ".📌 Cilj projekta je izgradnja spremišta sa sjeverne strane postojeće građevine Vatrogasnog doma u Donjem Vidovcu, u kojem će na kvalitetan i pristupačan način biti smještena vatrogasna oprema udruge civilnog društva Općine Donji Vidovec, odnosno Dobrovoljnog vatrogasnog društva Donji Vidovec.📌 Planirani završetak radova je 30. listopada 2023. godine.

Za najprihvatljivijeg izvođača putem javnog natječaja odabrano je poduzeće JAH j.d.o.o.
Natrag
scroll to top